title

Administracinės paslaugos *Jūsų vaikas*

Civilinės būklės aktai

Gimimo registravimas

Įvaikinimo registravimas

Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų įtraukimas į apskaitą

Tėvystės pripažinimas

Tėvystės (motinystės) nustatymas ar nuginčijimas

Parama

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas 

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

Švietimas ir ugdymas

Vaikų priėmimas į Molėtų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas 

Mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą