title

B78_104 Išrašai apie patvirtintus dokumentus

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Išrašų apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus išdavimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-104

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas registro išrašas apie konkrečioje vietovėje galiojančius registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr.60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721 (Žin., 1996, Nr. 60-1417; Žin., 2004, Nr. 165-6035);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721 (Žin., 1996, Nr. 60-1417; Žin., 2004, Nr. 165-6035);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4814).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

prašymas;

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

įgaliojimas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Tarvydienė, tel. (8 383) 54 759, el.p., irena.tarvydiene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54 757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymasJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra