title

Numerių pastatams, butams ir sklypams suteikimas ir keitimas išsamiai

Administracinę paslaugą teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus suteikti žemės sklypams, pastatams, butams, patalpoms adresus

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt). Prašymas turi būti prašymo pateikėjo pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: prašymo pateikėjo asmens vardas, pavardė, telefono Nr.

Gavus prašymą ir jį išnagrinėjus yra parengiamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl adresų suteikimo.

Administracinės paslaugos rezultatas

Molėtų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas dėl adresų suteikimo yra pateikiamas pareiškėjui tokiu būdu, kaip buvo gautas prašymas

Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą

1. LR teritorijų planavimo įstatymas.
2. LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas
3. LR vyriausybės nutarimas 2004-06-10 Nr. 2092 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo".
4. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas
2. Žemės sklypo plano kopija
3. Pastato (statinio) plano iš statinio kadastro duomenų bylos kopija

Administracinės paslaugos teikėjas

Lina Spranginienė, tel. (8 383) 54788, el.p. lina.spranginiene@moletai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas suteikti numerį nekilnojamojo turto objektui (pridedama).

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra