title

B78_95 Žemės naudojimo paskirties, būdo keitimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-17 Nr. B78-95 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą, specialiuosius planus, vietovės lygmens bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas .

2.Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-01-15 nutarimas Nr. 44“Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo““

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas.

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 1 egz.

2. Žemės sklypo plano kopija, 1 egz.3. Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais.4. Įgaliojimas, jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Prašymas.

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 1 egz.

3. Žemės sklypo plano kopija, 1 egz.

Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais.

6. Administracinės paslaugos teikėjas Aldona Umbrasienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 383) 54788, el. paštas a.umbrasiene@moletai.lt  
7. Administracinės paslaugos vadovas Gediminas Putvinskas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8-383) 54757, el. paštas g.putvinskas@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas. Prašyme turi būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas, telefono numertis; žemės sklypo, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas; esama ir pageidaujama žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas.
11* Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Architektūros ir teritorijų skyriaus specialistas patikrina pateiktus dokumentus. Parengia įsakymo projektą administracijos direktoriaus įsakymą dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimas
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra