title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2019 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-01-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūros patvirtinimo (Nr. B68-1) 18_tarybos-sprendimas_dvi...
18_tarybos-sprendimo_dvir...
18_pagrindinis_brezinys_s...
18_aiskinamasis_rastas.pd...
Irena Tarvydienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B1-260 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-2) 32_sprendimas_del-tvarkos...
32_priedas_sprendimo-del-...
32_aiskinamasis-rastas_de...
32_antikorupcinis-vertini...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
3 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Molėtų autobusų parkui teikti viešąją keleivių pervežimo Molėtų rajono savivaldybės vietiniais maršrutais paslaugą (Nr. B68-3) 54_sprendimo-priedas_-kel...
54__aiskinamasis-rastas_d...
54__sprendimas_del-keleiv...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinių kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-4) 44_del-moletu-rajono-savi...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_moletu-rajono-savivald...
Rimantas Šavelis

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo (Nr. B68-5) 112_2019-metu-uzimtumo-di...
112_2019-metu-uzimtumo-di...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Priimtas
6 Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo (Nr. B68-6) 147_sprendimas-del-nuomos...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
7 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-7) 147_sprend-del-savivald-k...
147_aiskinamasis-rastas-2...
Rūta Maigienė

Priimtas
8 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (bendradarbiavimo) sutarties pasirašymui (Nr. B68-21) 149_sprendimas-del-jvs-ju...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_priedas-sutarties-pro...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo (Nr. B68-8) 35_sprendimo-projektas-de...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-9) 19_del-modernizavimo-prog...
19_ar-del-programos-papil...
Lilija Krivičienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-10) 55_del-bustu-nuomos-tvark...
55_aiskinamasis-r.-del-bu...
55_busto-nuomos-tvarkos-a...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-12) 54_sprendimas_del-panaudo...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-13) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų menų mokyklai (Nr. B68-14) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_dokumentai-prie-sprend...
54_dokumentai-prie-sprend...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-22) 54_sprendimas_del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų miesto ir rajono seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų teikimo vidaus sandorio pagrindu (Nr. B68-23) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_sutarties-projektas-pr...
44_rastas-del-vidaus-sand...
44_del-moletu-miesto-ir-r...
Rimantas Šavelis

Priimtas
18 Dėl Levaniškių gatvės, esančios Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-15) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-leva...
82_levaniskiu-k.-levanisk...
Lina Spranginienė

Priimtas
19 Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Dubingių miestelio teritorijoje (Nr. B68-16) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-dubin...
82_dubingiu-mstl.-vilties...
Lina Spranginienė

Priimtas
20 Dėl Beržos gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Ciūniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-17) 82_ciuniiskiu-k.-berzos-g...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.sprendimas-del-ciuni...
Lina Spranginienė

Priimtas
21 Dėl Pagonių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Pagojų kaimo teritorijoje (Nr. B68-18) 82_2.sprendimas-del-pagoj...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_pagoju-k.-pagoniu-k.-p...
Lina Spranginienė

Priimtas
22 Dėl Baltadvario gatvės, esančios Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Duobužių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-19) 82_2.-sprendimas-del-duob...
82_duobuziu-k.-baltadvari...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
23 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ščiūriškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-20) 82_sciuriskiu-k.-misko-g....
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-sciur...
Lina Spranginienė

Priimtas
24 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-24) 55_sprendimas-del-soc.bus...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos