title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2021 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-01-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams patvirtinimo (Nr. B68-1) 149_sprendimas-del-strate...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_svp-2021-2023.docx
149_svp-2021-2023-suvesti...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. B68-2) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_moletu-rajono-savivald...
29_moletu-rajono-savivald...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. B68-25) 6_sprendimo-del-kk-progra...
6_03_aiskinamasis-del-202...
Elena Putnienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų (nesvarstytas, išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. B68-3) 31_ts-del-muziejaus-pasla...
31_priedas.-kainorastis.d...
31_ar-del-muziejaus-pasla...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. B1-162 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-4) 172_bot-keitimas-2021-01-...
172_aiskinamasis-rastas.d...
Vilma Mečiukonienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-5) 32_sprendimas-del-neforma...
32_sprendimo-del-neformal...
32_aiskinamasis-del-nefor...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2021 metais veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. B68-6) 32_sprendimas-del-suaugus...
32_sprendimo-priedas.docx
32_aiskinamasis-rastas-de...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
8 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai parengti išvadą (Nr. B68-7) 143_sprendimas_del-audito...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B1-55 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-8) 7_aiskinamasis-rastas-del...
7_projekto-lyginamasis-va...
7_sprendimas-del-biudzeti...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
10 Dėl Viešų konkursų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Molėtų rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-9) 7_sprendimas-del-konkursu...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-10) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai patikėjimo teise (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-12) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-13) 50_sprendimas_del-vertes-...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
15 Dėl Kampų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kampų kaimo teritorijoje (Nr. B68-14) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-kamp...
82_kampu-k.-kampu-g.-prie...
Lina Spranginienė

Priimtas
16 Dėl Miškiškių gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Miškiškių I kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-15) 82_2.-sprendimas-del-misk...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_miskiskiu-i-k.-miskisk...
Lina Spranginienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-16) 50_sprendimas_del-nuomos....
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų progimnazijai patikėjimo teise (Nr. B68-17) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. B68-18) 50_sprendimas_-del-sutiki...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai patikėjimo teise (Nr. B68-20) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. B68-21) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_del-turto-p...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 17-19, pardavimo (Nr. B68-22) 55_del-busto-moletu-m.-li...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B1-254 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-23) 50_sprendimas_del-sprendi...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_projekto-lyginamasis-v...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono seniūnaitijų bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo iš rajono biudžeto lėšų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (nesvarstytas, išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. B68-24) 7_25_sprendimas-del-seniu...
7_08_aiskinamasis-rastasd...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-19) 50_askinamasis-rastas_del...
50_sprendimas_del-turto-p...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos