title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 10-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-12-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-314) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
147_sprendimo-del-biudzet...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-293) 258004142sprendimas-del-s...
258005142aiskinamasis-ras...
258006142antikorupcinio-v...
258007142spp-nauja-redakc...
Vaida Miltenienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-119 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. B68-294) 142_sprendimas-del-sp-apr...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_strateginio-planavimo...
Vaida Miltenienė

Priimtas
4 Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo (Nr. B68-295) 142_tarybos-sprendimas-de...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_urpt_steigimo_sutarti...
142_urpt_nuostatu_projekt...
Vaida Miltenienė

Priimtas
5 Dėl atstovo delegavimo į Utenos regiono plėtros tarybą (Nr. B68-296) 142_tarybos-sprendimas-de...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. B68-297) 35_aiskinamasis-rastas-de...
35_del-seimos-tarybos-sud...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo B1-44,, Dėl Išmokų teikimo socialinę riziką patyrusiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-298) 35_del-savivaldybes-taryb...
35_aiskinamasis-rastas.do...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
8 Dėl finansinio prisidėjimo prie planuojamų įgyvendinti projektų (Nr. B68-299) 44_tarybos-sprendimas.doc...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_bendradarbiavimo-sutar...
Rimantas Šavelis

Priimtas
9 Dėl pavedimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai atlikti projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas (Nr. B68-300) 44_del-pavedimo-moletu-ra...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_del-uzsakovo-funkciju-...
44_rasto-metaduomenys.doc...
Rimantas Šavelis

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus paskyrimo (Nr. B68-301) 174_del-savivaldybes-infr...
174_aiskinamasis-rastas-d...
Irmantė Bareikienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo (Nr. B68-302) 258112174del-savivaldybes...
258113174komisijos-darbo-...
258114174aiskinamasis-ras...
Irmantė Bareikienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-303) 32_sprendimas-del-tvarkos...
32_sprendimo-del-tvarkos-...
32_aiskinamasis-del-tvark...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-241 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-304) 32_sprendimas-del-2020_09...
32_aiskinamasis-del-2020_...
32_lyginamasis-del-2020_0...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-271 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-305) 31_ts-del-tarybos-sprendi...
31_ar-del-tarybos-sprendi...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-12 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2020-2022 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-306) 54_sprendimas_del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_veiklos-ir-pletros-pla...
54_veiklos-ir-pletros-pla...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Molėtų m., Melioratorių g. 18C nuomos ir papildomų sąlygų nustatymo (Nr. B68-307) 54_sprendimas_del-zemes-s...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Molėtų m., Melioratorių g. 20 nuomos ir papildomų sąlygų nustatymo (Nr. B68-308) 54_sprendimas_del-zemes-s...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 B68-309 Dėl Petro Mazūros prašymo atleisti nuo žemės mokesčio Rūta Maigienė

Priimtas
19 Dėl UAB „Gerugnė“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. B68-311) 147_sprendimas-del-gerugn...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-312) 172_tarybos-sprendimas.do...
172_ts-aiskinamasis-rasta...
Vilma Mečiukonienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų rajono vietos veiklos grupei „Keisdamiesi keičiame“ (Nr. B68-313) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_5-poveikio-konkurencij...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Alantos technologijos ir verslo mokyklai (Nr. B68-315) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_4-poveikio-konkurencij...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-7 „Dėl pavedimo UAB „Molėtų švara“ atlikti Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas“ pakeitimo (Nr. B68-316) 44_tarybos-sprendimo-del-...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
24 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų kultūros centrui valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-317) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-318) 55_del-parduodamu-bustu-s...
55_savivaldybes-parduodam...
55_aiskinamasis-rastas-sp...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
26 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų ligoninei pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-319) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
27 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai patikėjimo teise (Nr. B68-320) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
28 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-321) 55_del-savivaldybes-bustu...
55_savivaldybes-bustu-sar...
55_savivaldybes-socialini...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. B68-322) 71_zeldynu-ir-zeldiniu-ap...
71_aiskinamasis-rastas-de...
71_sprendimo-projektas-de...
20201201161903.adoc
Inga Jurčenko

Priimtas
30 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-323) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo Molėtų gimnazijai patikėjimo teise (Nr. B68-324) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_del-turto-p...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
32 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų kultūros centrui (Nr. B68-325) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
33 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise (Nr. B68-326) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
34 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-327) 50_sprendimas_del-vertes-...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
35 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-328) 50_sprendimas_turto-perda...
50_aiskinamasis-rastas_tu...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
36 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms patikėjimo teise (Nr. B68-329) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
37 Dėl Žemaitės gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-330) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-zemaites-g.....
Lina Spranginienė

Priimtas
38 Dėl Kairionių ir Dūrių gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kairionių kaimo teritorijoje (Nr. B68-331) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-kair...
82_kairioniu-k.-kairioniu...
Lina Spranginienė

Priimtas
39 Dėl Aplinkkelio gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-332) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-aplinkkelio-...
Lina Spranginienė

Priimtas
40 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų švara“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-333) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
41 Dėl mokesčio už naudojimąsi Molėtų miesto viešuoju tualetu nustatymo (Nr. B68-334) 54_sprendimas_del-mokesci...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
42 Dėl savivaldybės turto perdavimo ugdymo įstaigoms valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-335) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
43 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-13 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-336) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_del-2019-01...
50_projekto-lyginamasis-v...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
44 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. B68-337) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
45 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-338) 20_kapiniu-saraso-skelbim...
20_kapiniu-saraso-skelbim...
20_kapiniu-saraso-skelbim...
Nijolė Stalnionienė

Priimtas
46 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-339) 19_sprendimas-2020-11-b_p...
19_sprendimo-priedas_b_pe...
19_ar-del-bt-peremimo_b_p...
Lilija Krivičienė

Priimtas
47 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-340) 19_sprendimas-2020-11-v_k...
19_sprendimo-priedas_v_ku...
19_ar-del-bt-peremimo_v_k...
Lilija Krivičienė

Priimtas
48 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-341) 50_sprendimas_turto-perda...
50_aiskinamasis-rastas_tu...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
49 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-342) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_moletu-rajono-savivald...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
50 Dėl Molėtų miesto ir rajono seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų teikimo vidaus sandorio pagrindu (Nr. B68-343) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_sutarties-projektas-de...
44_paslaugu-ikainiu-2021-...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
51 Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine (Nr. B68-344) 174_del-savivaldybes-infr...
174_aiskinamasis-rastas-d...
Irmantė Bareikienė

Priimtas
52 Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. B68-345) 174_del-savivaldybes-infr...
174_aiskinamasis-rastas-d...
Irmantė Bareikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška