title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2-asis 2019 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-02-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-26) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-27) 54_sprendimas_del-beseimi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
3 Dėl garantijos UAB "Molėtų švara" suteikimo (Nr. B68-50) 147_sprend-del-garantijos...
147_aiskinamasis-rastas-2...
147_kontrolieres-isvada.p...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B1-237 „Dėl investicinio projekto „Molėtų gimnazijos pastato ir jo inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių gerinimas“ įgyvendinimo“ pakeitimo (Nr. B68-28) 149_sutartis-gimnazijos-r...
149_sprendimas-del-gimanz...
149_aiskinamasis-rastas-d...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-29) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-2018-06...
54_finansines-paskatos-ja...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-30) 54_sprendimas_del-pastato...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-283 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-31) 44_del-2018-12-18-tarybos...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-32) 44_ataskaita.docx
44_tarybos-sprendimas-saa...
44_aiskinamasis-rastas_de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo (Nr. B68-33) 44_tarybos-sprendimas-saa...
44_programa.docx
44__aiskinamasis-rastas_-...
Rimantas Šavelis

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-34) 55_del-bustu-sarasu-patvi...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_socialiniu-bustu-saras...
55_savivaldybes-bustu-fon...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-35) 43_sprendimas-_del-ligoni...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo (Nr. B68-36) 55_del-parduodamu-bustu-s...
55_aiskinamasis-rastas-sp...
55_savivaldybes-parduodam...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir Molėtų rajono savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-37) 55_del-menesiniu-nuomos-m...
55_aiskinamasis-rastasdel...
55_1-priedas-socbustu-nuo...
55_2priedas-savivald.-bus...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-205 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-38) 31_sprendimas_del-lankyti...
31_aiskinamasis-rastas_de...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
15 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei (Nr. B68-39) 20_kreivoji-g.8-teritorij...
20_kreivoji-g.8-teritorij...
20_kreivoji-g.8-teritorij...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Priimtas
16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatų pakeitimo (Nr. B68-40) 54_sprendimas-del_uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_uab-moletu-vanduo-ista...
54_uab-moletu-vanduo-ista...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio - darželio nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-41) 33_sprendimas_del-nuostat...
33_vyturelio-nuostatai-20...
33_aiskinamasis-rastas_de...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. B68-42) 7_sprendimas-del-apmokejm...
7_lyginamasis-varijantas....
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rankinio klubo atleidimo nuo vietinės rinkliavos (Nr. B68-43) 82_aiskinamasis-rekl.-lei...
82_sprendimas-del-rekl.-l...
Lina Spranginienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-44) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-45) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-46) 54_sprendimas_del-savival...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl Kranto gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Šiupieniškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-47) 82_siupieniskiu-k.-kranto...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-siupi...
Molėtų rajono savivaldybės administracija

Priimtas
24 Dėl Pušies gatvės, esančios Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-48) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.sprendimas-del-verbi...
82_verbiskiu-k.-pusies-g....
Molėtų rajono savivaldybės administracija

Priimtas
25 Dėl Virintų gatvės, esančios Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Valančių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-49) 82_valanciu-k.-virintu-g....
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-vala...
Molėtų rajono savivaldybės administracija

Priimtas
26 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-51) 54_sprendimas_-del-turto-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo (Nr. B68-52) 44_bendradarbiavimo-sutar...
44_del-bendradarbiavimo-s...
44_del-bendradarbiavimo-s...
Rimantas Šavelis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška