title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2-asis 2021 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-02-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-26) 147_sprendimas-del-2021-m...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_sprendimo-projekto-de...
147_teises-aktu-projektu-...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl UAB „Molseta“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. B68-27) 147_sprendimas-del-molset...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl UAB „Molseta“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio (alternatyvus) (Nr. B68-28) 147_alternatyvus-sprendim...
147_alternatyvus-aiskinam...
Rūta Maigienė

Nepriimtas
4 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą      (Nr. B68-29) 147_sprendimas-del-garant...
147_aiskinamasis-rastas-g...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-30) 156_sprendimas-del-jvs-pa...
156_jungtines-veiklos-par...
156_aiskinamasis-del-jvs-...
Dovilė Sabalinkė

Priimtas
6 Dėl pritarimo projekto „Molėtų pradinės mokyklos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-31) 142_sprendimas-del-pradin...
142_aiskinamasis-pradine-...
Vaida Miltenienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-179 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-32) 52_sprendimas-del-reglame...
52_aiskinamasis-rastas-de...
52_lyginamasis-variantas....
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-33) 53_tarybos-sprendimas-ant...
53_antikorupcijos-komisij...
53_aiskinamasis-rastas-nu...
Virginija Žalienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-34) 53_tarybos-sprendimas-eti...
53_etikos-komisijos-nuost...
53_aiskinamasis-rastas.do...
Virginija Žalienė

Priimtas
10 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklos 2020 metų ataskaitoms (Nr. B68-35) 36_sprendimas-del-pritari...
36_aiskinamasis-rastas-de...
36_alantos-seneliu-globos...
36_moletu-socialines-para...
36_moletu-vaiku-savaranki...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-36) 36_sprendimas-del-sprendi...
36_aiskinamasis-rastas-sp...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos ir Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-37) 43_sprendimas_del-vsr-ir-...
43_aiskinamasis-rastas-at...
43_vsr-ataskaita-.docx
43_moletu_stebesenos-atas...
Miglė Bareikytė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro įstatų patvirtinimo (Nr. B68-38) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas_del-vsi-mol...
Miglė Bareikytė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės įstatų patvirtinimo (Nr. B68-39) 43_sprendimas_del-vsi-mol...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. B68-40) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas_del-vsi-mol...
Miglė Bareikytė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-54 "Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-41) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas_del-moletu-...
43_ligonines-mokamu_kainu...
43_antikorupcinio-vertini...
Miglė Bareikytė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-42) 70_sprendimas_del-meliora...
70_darbu_sarasas.docx
70_aiskinamasis-rastas_de...
Gintautas Žiukas

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-43) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_tarybos-sprendimas-del...
71_saarsp-ataskaita-uz-20...
Inga Jurčenko

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo (Nr. B68-44) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_tarybos-sprendimas-del...
71_saarp-priemones-2021-m...
71_teises-aktu-projektu-a...
Inga Jurčenko

Priimtas
20 Dėl savivaldybės lygmens specialiojo plano „Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas“ patvirtinimo (Nr. B68-45) 143_sprendimas_del-vanden...
143_aiskinamasis-rastas_d...
143_sp-aiskinamasis-rasta...
143_1-brezinys.-pagrindin...
143_2-brezinys.-moletu-m-...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
21 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (Nr. B68-46) 143_sprendimas_del-kompen...
143_kompensaciju-metodika...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-47) 143_sprendimas_del-atlygi...
143_atlyginimo-tvarkos-ap...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-48) 54_sprendimas_del-savival...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-49) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo (Nr. B68-50) 54_sprendimas_del-savival...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., P. Amatų g. 14-4, pardavimo (Nr. B68-51) 55_del-busto-moletu-m.-am...
55_aiskinamasis-del-busto...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams (Nr. B68-52) 50_sprendimas_-del-turto-...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_8-poveikio-konkurencij...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
28 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-53) 55_del-socialiniu-bustu-n...
55_savivaldybes-socialini...
55_savivaldybes-bustu-men...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Lina Leišytė

Priimtas
29 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-54) 50_sprendimas_del-aikstel...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_aiksteles-nuomos-paska...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
30 Dėl Alksniškių ir Luokesos gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Alksniškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-55) 82_2.-sprendimas-del-alks...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_alksniskiu-k.-alksnisk...
Lina Spranginienė

Priimtas
31 Dėl Purvėnų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Purvėnų kaimo teritorijoje (Nr. B68-56) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-purv...
82_purvenu-k.-purvenu-g.-...
Lina Spranginienė

Priimtas
32 Dėl pritarimo rengti Molėtų miesto darnaus judumo planą, Molėtų miesto darnaus judumo plano komiteto sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-57) 149_sprendimas-del-judumo...
149_aiskinamasis-del-judu...
149_nuostatai.docx
149_b88-7-del-delegavimo....
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo (Nr. B68-58) 112_moletu-r.-sav.-uzimtu...
112_2021-metu-uzimtumo-di...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių plano, Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo plano patvirtinimo (Nr. B68-59) 174_del-priemoniu-plano-p...
174_priemoniu-planas-ir-p...
174_aiskinamasis-rastas-d...
Irmantė Bareikienė

Priimtas
35 Dėl Molėtų rajono seniūnaitijų bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-60) 7_aiskinamasis-_del-seniu...
7_sprendimas_-del-seniuna...
Saulius Jauneika

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos