title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2016 m. pirmasis Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-01-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo (Nr. B68-24) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-svp2016...
51_svp-2016-2018.pdf
Marius Jakubauskas

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-92 "Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo (Nr. B68-1) 7_sprendimas-del-komiteto...
7_aiskinmasis-komitetu-su...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo nr. B1.93 "Dėl kontrolės komiteto sudarymo" pakeitimo (Nr. B68-2) 7_sprendimas-del-kontrole...
7_aiskinmasis-r.-del-kont...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
4 Dėl Mokyklos gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Miežonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-3) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-miezoniu-k...
23_sprendimas-del-miezoni...
Loreta Guobytė

Priimtas
5 Dėl Saulėtekio gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Miežonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-4) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-miezoniu-k...
23_sprendimas-del-miezoni...
Loreta Guobytė

Priimtas
6 Dėl Putinų gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Mackonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-5) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-mackoniu-k...
23_sprendimas-del-mackoni...
Loreta Guobytė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-6) 32_aiskinamasis-del-mokin...
32_mokinio-krepselio-tvar...
32_sprendimas-del-mokinio...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vadovo ir auditorių, valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. B68-7) 7_aiskinmasis-r.-vertinim...
7_del-siulymo-i-komisija....
7_del-kandidaturos.docx
7_spendimas-del-vertinimo...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
9 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo (Nr. B68-8) 51_sprendimas-del-vandens...
51_aiskinamasis-rasas-del...
Marius Jakubauskas

Priimtas
10 Dėl sutikimo pratęsti Marijos Vitos Molčanovos ir Janinos Klimaitės išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-9) 36_aiskinamas-rastas-del-...
36_sprendimas-del-sutikim...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės, viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro ir viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto stebėtojų tarybų sudarymo (Nr. B68-10) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-stebet...
Miglė Bareikytė

Nepriimtas
12 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Giedraičių ambulatoriją (Nr. B68-11) 43_sprendimas_-del-giedra...
43_aiskinamasis-rastas-_d...
Miglė Bareikytė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-12) 32_aiskinamasis-rastas-de...
32_nvs-tvarkos-aprasas.do...
32_sprendimas-del-nvs-tva...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-13) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl panaudos sutarties nutraukimo šalių sutarimu (Nr. B68-14) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-panaudo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. B68-15) 49_2_-aisk.rastas-del-pri...
49_2_bendradarb.-sutartis...
49_2_sprendimas_del-prita...
Loreta Štelbienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų r. Joniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui (Nr. B68-16) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-17) 54_sprendimas-del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui (Nr. B68-18) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-sociali...
Marius Jakubauskas

Priimtas
20 Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo (Nr. B68-19) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-igalioj...
54_sprendimo-del-igalioji...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties Nr. T5-44, sudarytos 2013 m. gruodžio 9 d., nutraukimo (Nr. B68-20) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-21) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo Molėtų miesto vietos veiklos grupės "Molėtų aitvarai" parengtai Molėtų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijai (Nr. B68-23) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_priedas-moletu-miesto-...
51_sprendimas-del-moletu-...
Marius Jakubauskas

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 metams tvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo (Nr. B68-22) 29_aiskinamasis-rastas-de...
29_moletu-rajono-savivald...
29_sprendimo-projektas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-234 "Dėl viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto įstatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-27) 43_sprendimas_-del-suginc...
43_aiskinamasis-rastas-_d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-141 „Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-25) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-bustu-f...
54_sprendimo-del-bustu-fo...
54_sprendimo-del-bustu-fo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. B1-81 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-26) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-parduod...
54_sprendimo-del-parduoda...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška