title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 3-asis 2019-2023 metų kadencijos Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-06-13 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2020 metams nustatymo (Nr. B68-127) 147_sprendimas_del-verslo...
147_sprendimo-del-verslo-...
147_sprendimo-del-verslo-...
147_aiskinamasis-rastas_d...
147_antikorupcinio-vertin...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-129) 147_sprendimas-del-apleis...
147_sprendimo-del-apleist...
147_aiskinamasis-r.-del-a...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-151) 53_aiskinamasis-rastas-de...
53_seniunijos-rastai-dele...
53_mero-potvarkis-etikos-...
53_tarybos-sprendimas-eti...
53_nuostatai.doc
Virginija Žalienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-152) 53_nuostatai.doc
53_aiskinamasis-rastas-de...
53_seniuniju-rastai-deleg...
53_mero-potvarkis-antikor...
53_delegavimas.docx
53_sprendimas-tarybos-ant...
Virginija Žalienė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-150) 53_peticiju-komisijos-nuo...
53_aiskinamasis-rastas-pe...
53_delegavimas.docx
53_mero-potvarkis-peticij...
53_peticiju-komisija-tary...
Virginija Žalienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, pirmininko paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-130) 43_aiskinamasis-rastas_de...
43_sprendimas_del-bendruo...
Miglė Bareikytė

Priimtas
7 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-149) 6_2018_aiskinamasis-rasta...
6_2018m.-veiklos-ataskait...
6_moletu-rajono-savivaldy...
Elena Putnienė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų, valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio ir atlygio valdybų nariams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-131) 54_sprendimas_-del-uab-va...
54_aiskinamasis-rastas_-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 B68-132 Dėl sutikimo pratęsti R. K. ir T. J. išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose 173704_06_13_09_Dėl sutikimo pratesti islaikyma vaiku namuose 173705_06_13_09_Dėl sutikimo pratesti islaikyma vaiku namuose aiskinamasis Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
10 Dėl atstovų delegavimo į Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ valdybą (Nr. B68-133) 149_sprendimas-del-delega...
149_aiskinamasis-rastas-d...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
11 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-134) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamsis-rastas_del...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos startį (Nr. B68-135) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
13 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-136) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai (Nr. B68-137) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-138) 54_sprendimas_del-aikstel...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. B1-89 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-139) 54_sprendimas_del-2019-03...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 56-2, pardavimo (Nr. B68-140) 55_del-busto-moletai-viln...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
18 Dėl Bajorų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo teritorijoje (Nr. B68-141) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-azub...
82_azubaliu-k.-bajoru-g.-...
Lina Spranginienė

Priimtas
19 Dėl Virintos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Valančių kaimo teritorijoje (Nr. B68-142) 82_valanciu-k.-virintos-g...
82_2.-sprendimas-del-vala...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
20 Dėl Guobų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Bijūnų kaimo teritorijoje (Nr. B68-143) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-biju...
82_bijunu-k.-guobu-g.-pri...
Lina Spranginienė

Priimtas
21 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-144) 50_sprendimas_del-valstyb...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl Pakrantės ir Obuolių Salos gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Žalvarių kaimo teritorijoje (Nr. B68-145) 82_2.-sprendimas-del-zalv...
82_zalvariu-k.-pakrantes-...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
23 Dėl Saulėtekio ir Mildos gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Laumėnų kaimo teritorijoje (Nr. B68-146) 82_laumenu-k.-sauletekio-...
82_2.-sprendimas-del-laum...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
24 Dėl Saulėtekio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Žvirbliškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-147) 82_2.-sprendimas-del-zvir...
82_zvirbliskiu-k.-saulete...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
25 Dėl Asvejos gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Dubingių miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-148) 82_2.-sprendimas-del-dubi...
82_dubingiu-mstl.-asvejos...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
26 Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo (Nr. B68-128) 147_sprendimas-del-neapmo...
147_aiskinamasis-r.-del-n...
Rūta Maigienė

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška