title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 5-asis 2021 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-05-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-165) 147_sprendimas-del-biudze...
147_biudzeto-sprendimo-1-...
147_biudzeto-sprendimo-3-...
147_biudzeto-sprendimo-5-...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (Nr. B68-137) 147_sprendimas-del-nekiln...
147_aiskinamasis-r.-del-n...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo (Nr. B68-138) 147_sprendimas-del-zemes-...
147_aiskinamasis-r.-del-z...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
147_zm-aiskinamojo-rasto-...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. B68-139) 147_sprendimas-del-zemes-...
147_aiskinamasis-r.-del-z...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. B1-162 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Molėtų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-158) 147_sprendimas-del-didzia...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-140) 288792142sprendimasdelsvv...
288793142aiskinamasisrast...
288842142svvaprasoprojekt...
288843142antikorupciniove...
Vaida Miltenienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-141) 31_ts-del-tarybos-sprendi...
31_aiskinamasis-rastas.do...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-5 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-142) 32_sprendimas-del-2021_01...
32_aiskinamasis-del-2021_...
32_lyginamasis-variantas-...
32_antikorupcinio-vertini...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-241 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-143) 32_sprendimas-del-2020_09...
32_aiskinamasis-del-2020_...
32_lyginamasis-del-2020_0...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2021-2022 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-144) 32_sprendimas-del-klasiu-...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_aiskinamasis-del-klasi...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-145) 32_sprendimas-del-vaiku-s...
32_sprendimo-del-vasaros-...
32_aiskinamasis-del-spren...
32_antikorupcinio-vertini...
32_4-priedas-programos-sa...
32_5-priedas-biudzeto-vyk...
32_6-priedas-suvestine-at...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo (mokinių) verslumo ugdymo programos patvirtinimo (Nr. B68-146) 172_sprendimas-del-moletu...
172_moletu-rajono-mokiniu...
172_aiskinamasis-rastas-d...
Vilma Mečiukonienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. B68-147) 36_sprendimas-del-plano-p...
36_2021-m.-sp-planas.docx
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
14 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-148) 36_sprendimas-del-nuostat...
36_nuostatai-2021-1.docx
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-149) 19_del-papildymo-7-priedu...
19_ar-del-programos-papil...
Lilija Krivičienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2021 metams nustatymo (Nr. B68-150) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas-_del-mokos-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-151) 43_sprendimas_del-ligonin...
43_metine-ataskaita-ligon...
43_ligonines-finansine-at...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-289 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-152) 36_del-tarybos-sprendimo-...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-153) 50_sprendimas_del-parduod...
50_aiskinamasis-rastas-_d...
50_priedas_del-parduodamu...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-154) 54_sprendimas_del-keliu-i...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl materialaus turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. B68-155) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-156) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų švara“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-159) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-121 „Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio“ pakeitimo (nesvarstytas) (Nr. B68-166) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
25 Dėl Girsteitiškio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Migiškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-157) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-migi...
82_migiskiu-k.-girsteitis...
Lina Spranginienė

Priimtas
26 Dėl Pakalnės ir Šilo gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Zamokėlių kaimo teritorijoje (Nr. B68-160) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-zamo...
82_zamokeliu-k.-pakalnes-...
Lina Spranginienė

Priimtas
27 Dėl Pakrantės ir Pievų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-161) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-maci...
82_maciuniskiu-k.-pievu-i...
Lina Spranginienė

Priimtas
28 Dėl Nendrių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Simančių kaimo teritorijoje (Nr. B68-162) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-sima...
82_simanciu-k.-nendriu-g....
Lina Spranginienė

Priimtas
29 Dėl Vilniaus gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Luokesos kaimo teritorijoje geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-163) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-luok...
82_luokesos-k.-vilniaus-g...
Lina Spranginienė

Priimtas
30 Dėl Pušyno ir Spiečiūnų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Spiečiūnų kaimo teritorijoje (Nr. B68-164) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-spie...
82_spieciunu-k.-pusyno-ir...
Lina Spranginienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška