title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 5-asis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų posėdis
Posėdžio data 2018-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-119) 147_147biudzeto-sprendimo...
147_1473-priedo-nauja-red...
147_1475-priedo-nauja-red...
147_14703aiskinamasis-ras...
147_projekto-2018-05-lygi...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2019 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (Nr. B68-120) 147_nekilnojamojo-mokesci...
147_147aiskinamasis-r.-de...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-121) 147_147sprend-del-savival...
147_147aiskinamasis-rasta...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B1-115 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-122) 47_aiskinamasis-rastas.-t...
47_tikslinamas-objektu-sa...
47_sprendimo-projektas.-t...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
5 Dėl pėsčiųjų tako įrengimo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2812 Joniškis-Dubingiai-Dirmeitai-Paberžė ruože nuo 14,58 km iki 15,017 km, kuriam Dubingių miestelyje suteiktas Radvilų gatvės pavadinimas (Nr. B68-123) 44_aiskinamasis-rastas.do...
44_2018-05-16-pasitarimo-...
44_partnerystes-sutarties...
44_del-pesciuju-tako-iren...
Rimantas Šavelis

Priimtas
6 Dėl Moletūno gatvės Molėtų mieste rekonstravimo, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai–Anykščiai, kuriam Molėtų mieste suteiktas S. Dariaus ir S. Girėno g. pavadinimas, dalies sutvarkymo ir turto perdavimo (Nr. B68-124) 44_aiskinamasis-rastas.do...
44_2018-05-16-pasitarimo-...
44_del-moletuno-gatves-re...
44_partnerystes-sutarties...
Rimantas Šavelis

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. veiklos užduočių nustatymo (Nr. B68-125) 43_sprendimas-del-sveikat...
43_aiskinamasis-rastas-_d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. B68-126) 35_sprendimas-del-sociali...
35_2018-m.-socialiniu-pas...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-152 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-127) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas-del-pspc-st...
Miglė Bareikytė

Priimtas
10 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2019 metams nustatymo (Nr. B68-128) 54_antikorupcinio-vertini...
54_sprendimas_del-verslo-...
54_sprendimo-del-verslo-l...
54_sprendimo-del-verslo-l...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-129) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-130) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-vertes-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl sutikimo perduoti ilgalaikį materialųjį turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. B68-131) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas-del_sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl sprendimo pirkti socialinį būstą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn tvirtinimo (Nr. B68-132) 55_del-socialinio-busto-p...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_del-sprendimo-pirkti-2...
55_isakymas-del-derybas-l...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir dėl turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse (Nr. B68-133) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-savival...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-205 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-134) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-lankyti...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-135) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_pridedami-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-136) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl Žvejų ir Lankų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Liešiškės kaimo teritorijoje (Nr. B68-137) 82_liesiskiu-k.-zveju-ir-...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-lies...
Lina Spranginienė

Priimtas
20 Dėl Upelio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Laumikonių kaimo teritorijoje (Nr. B68-138) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-laum...
82_laumikoniu-k.-upelio-g...
Lina Spranginienė

Priimtas
21 Dėl Naujakurių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų miesto teritorijoje (Nr. B68-139) 82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-naujakuriu-g...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
22 Dėl Ažubalių gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-140) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_moletu-m.-azubaliu-g.-...
82_2.-sprendimas-del-mole...
Lina Spranginienė

Priimtas
23 Dėl Graužinių gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-141) 82_moletu-m.-grauziniu-g....
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_2.direktoriaus-teikima...
Lina Spranginienė

Priimtas
24 Dėl Darbo gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo ir Darbo gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo teritorijoje, panaikinimo (Nr. B68-142) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_azubaliu-moletai-darbo...
82_2.-sprendimas-del-mole...
Lina Spranginienė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-143) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_biudzetiniu-istaigu-mo...
29_moletu-r.-svietimo-pag...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.B1-61 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-144) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_moletu-rajono-savivald...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
27 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Molėtų pedagoginės - psichologinės tarnybos direktore Ramune Vidžiūniene (Nr. B68-145) 7_aiskinamasis-rastas-del...
7_sprendimas-del-ds-nutra...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
28 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Molėtų švietimo centro direktore Romualda Žviniene (Nr. B68-146) 7_sprendimas-del-ds-nutra...
7_susitarimas-_r.-zvinien...
7_aiskinamasis-rastas-del...
7_zvinienes-prasymas.pdf
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
29 Dėl darbo sutarties nutraukimo su su Molėtų r. Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktore Vile Petkūniene (Nr. B68-147) 7_aiskinamasis-rastas-del...
7_susitarimas-_v.-petkuni...
7_petkunienes-prasymas.pd...
7_sprendimas-del-ds-nutra...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
30 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Molėtų menų mokyklos direktoriumi Kazimieru Tučinsku (Nr. B68-148) 7_aiskinamasis-rastas-del...
7_susitarimas-_k.-tucinsk...
7_tucinsko-prasymas.pdf
7_sprendimas-del-ds-nutra...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
31 Dėl skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo (Nr. B68-149) 69_moletu-taryba-zemes-nu...
69_bankrutav.-imoniu-skol...
69_mazareiksmes-skolos-20...
69_isvykusiu-neturinciu-g...
69_aiskinamasis-rastas-mo...
Ramutė Vasaravičienė

Priimtas
32 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų teikiamos socialinės globos kainos suderinimo (Nr. B68-150) 36_sprendimas-del-mvsgn-s...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
33 Dėl pakeistų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-151) 36_sprend.-del-mvsgn-nuos...
36_mvsgn-nuostatai-.docx
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-152) 55_del-menesiniu-nuomos-m...
55_priedas-socbustu-nuomo...
55_aiskinamasis-r.-del-so...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
35 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo nr. B1-47 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-153) 55_sprendimas-del-spr.b1-...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos