title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 6-asis 2016 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-06-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-159) 01_-sprendimas-del-biudze...
01_-sprendimo-lyginamasis...
01_aiskinamasis-rastas-de...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-7 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-156) 32_sprendimas-del-mokinio...
32_aiskinamasis-del-mokin...
32_apraso-lyginamasis-var...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
3 Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą universalų daugiafunkcį centrą „Kaimynystės namai“ ir Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo (Nr. B68-165) 54_admin.-rastas-del-pasi...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-dalyvav...
54_sprendimo-del-dalyvavi...
54_sprendimo-del-dalyvavi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais uždraudimo ir ribojimo renginių metu Molėtų mieste (Nr. B68-149) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-ribojim...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo (Nr. B68-148) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-privati...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-152) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-n...
54_sprendimo-del-turto-nu...
54_sprendimo-del-turto-nu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų socialinės paramos centro buveinės adreso pakeitimo ir pakeistų nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-151) 36_sprendimas-del-adreso-...
36_aiskinamas-rastas-del-...
36_moletu-socialines-para...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. B68-147) 43_pspc-istatai.docx
43_suginciu-bpg-kabineto-...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas_-del-suginc...
Miglė Bareikytė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-9 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės gydymo tarybos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-143) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas_-del-gydymo...
Miglė Bareikytė

Priimtas
10 Dėl savivaldybės turto įgijimo ir perdavimo Molėtų krašto muziejui (Nr. B68-158) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro įstatų keitimo (Nr. B68-157) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-moletu-...
54_sprendimo-priedas-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko įstatų pakeitimo (Nr. B68-155) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-moletu-...
54_sprendimo-priedas-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-154) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir Molėtų rajono savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-163) 55_sprendimas-del-nuomos-...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_552016-06-23-priedas-1...
55_552016-06-23-priedas-2...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
15 Dėl Savivaldybės nematerialiojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-162) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl valstybės turto perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-144) 54_sprendimas-del-valstyb...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-145) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valstyb...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-144 „Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-146) 31_ar-del-sprendimo-pakei...
31_del-sprendimo-pakeitim...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
19 Dėl Molėtų r. Dubingių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-161) 29_del-moletu-r.-dubingiu...
29_moletu-r.-dubingiu-pag...
29_moletu-r.-giedraiciu-a...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų r. Balninkų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. Alantos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-160) 29_del-moletu-r.-balninku...
29_moletu-r.-alantos-gimn...
29_aiskinamasis-rastas-de...
29_moletu-r.-balninku-pag...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
21 Dėl darbo sutarčių nutraukimo su Balninkų pagrindinės mokyklos direktore Vilija Budrioniene (Nr. B68-150) 7_sprendimas-del-v.-budri...
7_aiskinamasis-rastas-del...
21_-sprendimo-susitarimas...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
22 Dėl įgaliojimų merui ir mero pavaduotojui suteikti atostogas (Nr. B68-153) 7_sprendimas-del-igalioji...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
23 Dėl viešame aukcione parduodamo Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-164) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-viesame...
54_sprendimo-del-viesame-...
54_sprendimo-del-viesame-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo molėtų rajono savivaldybei dalyvauti projekte pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.3.2-esfa-k-415 „54+“ (Nr. B68-166) 7_24_aiskinamasis-r.-del-...
7_24_sprendimas-del-proje...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos