title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 6-asis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų posėdis
Posėdžio data 2018-06-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų pradinės mokyklos Videniškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo (Nr. B68-154) 32_del-moletu-pradines-mo...
32_aiskinamasis-rastas-de...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
2 Dėl Molėtų r. Alantos gimnazijos Balninkų pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo (Nr. B68-155) 32_del-moletu-r.-alantos-...
32_aiskinamasis-rastas-de...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-156) 12665154sprendimasdel-fin...
12665254aiskinamasis-rast...
12665354antikorupcinio-ve...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl medžioklės trofėjų priėmimo (Nr. B68-157) 31_ts-del-trofeju.docx
31_ts-priedas-trofeju-sar...
31_ar-del-trofeju.docx
Gintautas Matkevičius

Priimtas
5 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-158) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-valstyb...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-159) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ įgyvendinimui (Nr. B68-160) 142_sprendimas-del-tinklu...
142_aisk.-rastas-del-vand...
Vaida Miltenienė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. B1-204 „Dėl Molėų rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudo sutartį viešajai įstaigai daugiafunkciam centrui „Kaimynystės namai“ pakeitimo (Nr. B68-161) 54_sprendimas_del-2016-10...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešo konkurso būdu (Nr. B68-162) 54_sprendimas_del-nuomos....
54_papildomi-dokumentai-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo (Nr. B68-163) 31_ts-del-apraso.docx
31_ts-priedas-aprasas.doc...
31_apraso-priedas.docx
31_ar-del-bendruomeniu-ap...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
11 Dėl pritarimo projektui „Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (Nr. B68-164) 142_sprendimas-zrvvg-boks...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose“ (Nr. B68-165) 142_sprendimas-zrvvg-bct....
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_jvc-bc.doc
Vaida Miltenienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. paslaugų centrui (Nr. B68-166) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_dokumentai-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika“ (Nr. B68-167) 142_sprendimas-zrvvg-mies...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
15 Dėl pritarimo projekto „Tikra – tyrinėk ir keliauk! Rask! Atkask!“ įgyvendinimui (Nr. B68-168) 142_sprendimas-del-e-rink...
142_aiskinamasis-rasas-de...
142_jungtines-veiklos-sut...
Vaida Miltenienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės administracijai (Nr. B68-169) 54_dokumentai-del-sutikim...
54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-170) 142_sprendimas-jvs-su-biu...
142__aiskinamasis-rastas-...
142_jvs-projektas-su-biur...
Vaida Miltenienė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projekto „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimui (Nr. B68-171) 142_sprendimas-arino-nama...
142_aiskinamasis-arinas.d...
142_jungtines-veiklos-sut...
142_vsi-arino-namu-prasym...
Vaida Miltenienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo projekto „Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. B68-172) 142_sprendimas-eko-t.docx
142_aiskinamasis-rastas-e...
142_decision-on-final-app...
Vaida Miltenienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo projekto „Senjorų socialinė integracija“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. B68-173) 142_sprendimas-aging-t.do...
142_aiskinamasis-rastas-a...
142_decision-on-final-app...
Vaida Miltenienė

Priimtas
21 Dėl Lakajų gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-174) 82_moletu-m.-lakaju-g.-pr...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
22 Dėl Ažubalių gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-175) 82_2.-sprendimas-del-azub...
82_azubaliu-k.-azubaliu-g...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
23 Dėl Sietuvos gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažuluokesos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-176) 82_azuluokesos-k.-sietuvo...
82_2.-sprendimas-del-azul...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
24 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (Nr. B68-177) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. T5-42, sudarytos 2013 m. liepos 5 d., atnaujinimo (Nr. B68-178) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška