title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 8-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-09-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2018–2019 m. ataskaitai (Nr. B68-263) 142_sprendimas-del-spp-20...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_spp-ataskaita.docx
142_spp-ataskaitos-prieda...
Vaida Miltenienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-242) 35_del-moletu-rajono-savi...
35_moletu-r.-savivaldybes...
35_aiskinamasis-rastas.-d...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-243) 147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, apyvartinių lėšų naudojimo, viršplaninių pajamų paskirstymo ir nevykdomo biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-244) 147_sprendimas-del-admini...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-r.-del-b...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl UAB „Anykščių energetinė statyba“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių (Nr. B68-245) 147_aiskinamasis-rastas-d...
147_sprendimas-del-anyksc...
Rūta Maigienė

Priimtas
6 Dėl UAB „Akordas 1“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių (Nr. B68-246) 147_sprendimas-del-uab-ak...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1 - 77 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020 - 2021 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-247) 32_sprendimas-del-2020_04...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_aiskinamasis-del-klasi...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-248) 32_sprendimas_del-mokymo-...
32_mokymo-lesu-apskaiciav...
32_aiskinamasis-del-mokym...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais patvirtinimo (Nr. B68-249) 34_del-pu-modeliu-2.docx
34_pu-modeliu-priedas_1.d...
34_aisk.-rastas-del-pu-mo...
Natalija Ališauskienė

Priimtas
10 Dėl pritarimo sutarčiai su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene (Nr. B68-250) 31_ts-del-pritarimo-sutar...
31_ts-priedas-sutartis.do...
31_ar-del-pritarimo-sutar...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
11 Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-251) 31_ts-del-kc-paslaugu-kai...
31_ts-priedas-kainorastis...
31_ar-del-kc-paslaugu-kai...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo nr. B1-82 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-252) 47_aiskinamasis-rastas.-t...
47_objektu-sarasas-2020-r...
47_moletu-rajono-savivald...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimo Nr. B1-84 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“ pakeitimo (Nr. B68-253) 54_sprendimas_del-2020-04...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-254) 54_sprendimas_del-2019-09...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_lyginamasis-var._2019_...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai (Nr. B68-255) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl būstų nuomos rinkos kaina (Nr. B68-256) 55_del-bustu-nuomos-rinko...
55_aisklentelenuasmeninta...
55_aiskin.-r-del-bustu-nu...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centrui pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-257) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-258) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-259) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
20 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-260) 54_sprendimas_del-paslaug...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl Gervių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Bijutiškio kaimo teritorijoje (Nr. B68-261) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-biju...
82_bijutiskio-k.-gerviu-g...
Lina Spranginienė

Priimtas
22 Dėl Gervių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Kliukų kaimo teritorijoje (Nr. B68-262) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-kliu...
82_kliuku-k.-gerviu-g.-pr...
Lina Spranginienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos