title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 9-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-10-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. B68-290) 142_sprendimas-del-sp-apr...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_strateginio-planavimo...
142_1-priedas-spp-keitima...
142_2-priedas-svp-keitima...
Vaida Miltenienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-264) 147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_teises-aktu-projektu-...
7_02_sprendimo-del-biudze...
7_02_sprendimo-del-biudze...
7_02_projekto-lyginamasis...
7_02_aiskinamasis-rastas-...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo (Nr. B68-265) 147_sprendimas-del-trumpa...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_kontroles-ir-audito-t...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl UAB STRENKO B.V. prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių (Nr. B68-266) 147_sprendimas-del-uab-st...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B1-265 „Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-267) 147_sprendimas-del-apleis...
147_sprendimo-del-apleist...
147_aiskinamasis-r.-del-a...
Rūta Maigienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020–2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-291) 149_sprendimas-del-svp-ke...
149_aiskinamasis-rastas-d...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-43 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-268) 71_sprendimo-projektas-de...
71_ts-lyginamasis-variant...
71_aiskinamasis-rastas-de...
71_teises-aktu-projektu-a...
Inga Žemaitytė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. B68-270) 143_sprendimas_del-silumo...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
9 Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ (Nr. B68-271) 156_sprendimas-del-projek...
156_aiskinamasis-rastas-d...
Dovilė Sabalinkė

Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse“ veiklų įgyvendinimui (Nr. B68-272) 156_sprendimas-del-projek...
156_aiskinamasis-rastas-d...
Dovilė Sabalinkė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. B1-226 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-273) 172_jaunimo-reikalu-taryb...
172_aiskinamasis-rastas.d...
Vilma Mečiukonienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-82 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-274) 47_objektu-sarasas-2020-s...
47_moletu-rajono-savivald...
47_aiskinamasis-rastas.-t...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
13 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Molėtų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų tvirtinimo (Nr. B68-275) 44_moletu-rajono-savivald...
44_vietines-rinkliavos-uz...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-69 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-276) 70_sprendimas-del-meliora...
70_melioracijos-darbu-sar...
70_aiskinamasis-rastas-de...
Gintautas Žiukas

Priimtas
15 Dėl Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-277) 33_aiskinamasis-rastas-de...
33_moletu-r.-kuno-kulturo...
33_sprendimas_del-centro-...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-278) 31_ts-del-vietines-rinkli...
31_ts-priedas.-nuostatai....
31_ar-rinkliavos-uz-komer...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2020 - 2021 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-279) 32_sprendimas-del-grupiu-...
32_sprendimo-del-grupiu-s...
32_aiskinamasis-del-grupi...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nesvarstytas) (Nr. B68-280) 32_sprendimas-del-tvarkos...
32_sprendimo-del-tvarkos-...
32_aiskinamasis-del-tvark...
Arvydas Jurkšaitis

Nepriimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021–2024 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. B68-269) 53_tarybos-sprendimas-del...
53_aiskinamasis-rastas.do...
53_programa.docx
53_2021-2024-m.-programos...
Virginija Žalienė

Priimtas
20 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir pirkimo sutarties sudarymo (Nr. B68-281) 55_spr.-del-socialinio-bu...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
21 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. B68-282) 50_sprendimas_-del-sutiki...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybei priklausančių viešosios įstaigos „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro“ dalininko teisių pardavimo (Nr. B68-283) 54_sprendimas_del-dalinin...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-62 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (Nr. B68-284) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-285) 54_sprendimas_del-beseimi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių naujų žemės sklypų nuomos aukciono būdu ir aukcionų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-286) 54_sprendimas_del-zemes-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl sutikimo pratęsti S.B. išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-287) 35_tarybos-sprendimo-proj...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
27 Dėl Kranto gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Rutonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-288) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-ruto...
82_rutoniu-k.-kranto-g.-p...
Lina Spranginienė

Priimtas
28 Dėl Aplinkkelio gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, panaikinimo (Nr. B68-289) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-kana...
82_kanapelkos-k.-aplinkke...
Lina Spranginienė

Priimtas
29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-292) 50_sprendimas_del-parduod...
50_priedas_del-parduodamu...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos