title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 9-asis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. posėdis
Posėdžio data 2018-12-18 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Violetos Urbanavičienės paskyrimo eiti Molėtų menų mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. B68-279) 7_sprendimas-del-paskyrim...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-280) 147_sprendimas_del-biudze...
147_sprendimo_del-biudzet...
147_sprendimo_del-biudzet...
147_sprendimo_del-biudzet...
147_sprendimo_del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-2018-12-lygi...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl Jolantos Abromavičiūtės- Vasiliauskienės prašymo atleisti nuo žemės mokesčio (Nr. B68-316) 147_147sprendimasdel-zeme...
147_147aiskinamasis-rasta...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl Aldonos Kviklienės prašymo atleisti nuo žemės mokesčio (Nr. B68-315) 147_sprendimas_del-zemes-...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos (Nr. B68-281) 21_sprendimas_del-atleidi...
21_aiskinamasis-rastas_de...
Molėtų rajono savivaldybės taryba

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams patvirtinimo (Nr. B68-282) 149_sprendimas_del-strate...
149_aiskinamasis-rastas_d...
149_moletu-rajono-svp-201...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
7 Dėl Molėtų r. seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-283) 112_moletu-seniunaiciu-ri...
112_moletu-seniunaiciu-ri...
112_aiskinamasis-rastas.d...
Kęstutis Grainys

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-46 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. B68-284) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_lyginamasis-variantas-...
71_sprendimas-del-atlieku...
71_antikorupcinio-vertini...
Inga Žemaitytė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-285) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_kapiniu-tvarkos-aprasa...
71_sprendimas-del-kapiniu...
Inga Žemaitytė

Priimtas
10 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ ir uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko valdybų narių atšaukimo ir valdybų narių rinkimo (Nr. B68-293) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_pasiulymas-del-valdybo...
54_sprendimas_del-valdybu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto "Lyderių laikas 3" bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. B68-312) 29_del-pritarimo-projekto...
29_projekto-lyderiu-laika...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B-92 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-286) 7_sprendimas-del-komiteto...
7_aiskinmasis-del-komitet...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
13 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-287) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_priedas-del-turto-perd...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-288) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą Alantos technologijos ir verslo mokyklą ir dalininko įnašo didinimo (Nr. B68-289) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-dalinin...
54_pasiulymas-padidinti-d...
54_alantos-tvm-2017-m.-ve...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai (Nr. B68-290) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl sutikimo pratęsti Ievos Survilaitės išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-291) 35_del-sutikimo-pratesti-...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. B1-170 „Dėl UAB „Molėtų šiluma” investicijų plano ir investicinio projekto suderinimo” pakeitimo ir 2015-2019 metų investicijų plano suderinimo (Nr. B68-292) 54_uab-moletu-siluma-doku...
54_sprendimas_del-uab-mol...
54_uab-moletu-siluma-inve...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės nematerialiojo turto perdavimo Molėtų r. paslaugų centrui (Nr. B68-294) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai (Nr. B68-295) 54_sprendimas_del-autobus...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl audito įmonės išrinkimo viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti (Nr. B68-296) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-audito-...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Utenos g. 10, pardavimo (Nr. B68-297) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
23 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav.,Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22, pardavimo (Nr. B68-298) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-157 „Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ įgyvendinimui“ pakeitimo (Nr. B68-299) 142_sprendimas-del-vanden...
142_aisk.-rastas-del-vand...
142_82018-12-03-13-55-59-...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
25 Dėl viešo konkurso Molėtų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-300) 7_sprendimas-del-konkursu...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
26 Dėl Žvejų gatvės pavadinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-301) 82_vilkiskiu-k.-pusyno-g....
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-luoke...
Lina Spranginienė

Priimtas
27 Dėl Žvejų gatvės pavadinimo pakeitimo (Nr. B68-302) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_jauru-i-k.-pusyno-g.-p...
82_2.sprendimas-del-luoke...
Lina Spranginienė

Priimtas
28 Dėl Vilniaus gatvės, esančios Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Arnionių II kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-303) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.sprendimas-del-arnio...
82_arnioniu-ii-k.-vilniau...
Lina Spranginienė

Priimtas
29 Dėl Aukštaičių gatvės pavadinimo pakeitimo ir priskyrimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos miestelio teritorijai (Nr. B68-304) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_alantos-mstl.-laksting...
82_2.-sprendimas-del-alan...
Lina Spranginienė

Priimtas
30 Dėl Palaukės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos miestelio teritorijoje (Nr. B68-305) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_alantos-mstl.-palaukes...
82_2.-sprendimas-del-alan...
Lina Spranginienė

Priimtas
31 Dėl Bažnyčios gatvės, esančios Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-306) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_alantos-mstl.-baznycio...
82_2.-sprendimas-del-alan...
Lina Spranginienė

Priimtas
32 Dėl Ažuožerių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Pabaldiškio kaimo teritorijoje (Nr. B68-307) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_pabaldiskio-k.-azuozer...
82_2.sprendimas-del-pabal...
Lina Spranginienė

Priimtas
33 Dėl Ažuožerių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Gruodžių kaimo teritorijoje (Nr. B68-308) 82_gruodziu-k.-azuozeriu-...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-gruod...
Lina Spranginienė

Priimtas
34 Dėl Sodų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Skardžių kaimo teritorijoje (Nr. B68-309) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-skard...
82_skardziu-k.-sodu-g.-pr...
Lina Spranginienė

Priimtas
35 Dėl Pašilių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje (Nr. B68-310) 82_2.sprendimas-del-giedr...
82_giedraiciu-mstl.-pasil...
82_2.direktoriaus-teikima...
Lina Spranginienė

Priimtas
36 Dėl Žvejų gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Bebrusų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-311) 82_bebrusu-k.-zveju-g.-pr...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.sprendimas-del-bebru...
Lina Spranginienė

Priimtas
37 Dėl Krantinės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Žaugėdų kaimo teritorijoje (Nr. B68-313) 82_zaugedu-g.-krantines-g...
82_2.-sprendimas-del-zaug...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
38 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei (Nr. B68-314) 20_skudutiskio-teritorija...
20_skudutiskio-teritorija...
20_skudutiskio-teritorija...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Priimtas
39 Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų (Nr. B68-318) 7_40_papildomas-sprendima...
7_40__aiskinamasis-rastas...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
40 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nušalinimo ir pavedimo vykdyti funkcijas (Nr. B68-319) 7_41_aiskinamasis-rastas-...
7_41_papildomas_sprendima...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
41 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės kontrolieriaus atlyginimų koeficientų nustatymo (Nr. B68-317) 7_42_papidomas-sprendimas...
7_42_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos