title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 9-asis Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-11-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo"pakeitimo (Nr. B68-214) 26_sprendimas-del-2017-m....
26_projekto-lyginamasis-v...
26_2017-m-5-pakeitimo-ais...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-215) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_sprendimo-projektas-de...
44_planuojamu-objektu-pri...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo nr. B1-88 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-216) 47_sprendimo-projektas-ke...
47_sprendimas-keliai-aisk...
47_sprendimo-priedas-obje...
Sigitas Vazgilevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. B68-217) 143_01-tarybos-sprendimo-...
143_01-tarybos-sprendimo-...
Dovilė Dimindavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-38 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-218) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-2015-02...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-219) 31_aiskinamsis-rastas.doc...
31_ts-del-muziejaus-pasla...
31_muziejaus-paslaugu-kai...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Martyniškių kaimo Martyniškių gatvės priskyrimo Giedraičių miestelio teritorijai (Nr. B68-220) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-mart...
82_martyniskiu-k.-gatves-...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo Aušros, Girininkijos, Sodžiaus gatvių priskyrimo Molėtų miesto teritorijai (Nr. B68-221) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-azub...
82_azubaliu-k.-gatviu-pri...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo Kanapelkos, Pievų, Pušų gatvių priskyrimo Molėtų miesto teritorijai (Nr. B68-222) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-kana...
82_kanapelkos-k.-gatviu-p...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos kaimo Pievų, Patiltės gatvių ir Klevų akligatvio priskyrimo Alantos miestelio teritorijai (Nr. B68-223) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-alan...
82_alantos-k.-gatviu-pris...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Mergakalnio, Sietuvos, Šilo gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažuluokesos kaimo teritorijoje (Nr. B68-224) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-azul...
82_azuluokesos-k.-mergaka...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono Alantos seniūnijos Naujasodžio kaimo Padegsnio, Alantėlės, Ąžuolijos, Gojaus, Parko, Verpeto, Technikumo gatvių, Jaunimo aikštės ir Sodo alėjos priskyrimo Alantos miestelio teritorijai (Nr. B68-225) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-nauj...
82_naujsodzio-k.-gatviu-p...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-226) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. B68-227) 36_sprendimas-del-pritari...
36_priedas-sutarties-proj...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-228) 36_sprendimas-del-budinci...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. B1-77 „Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-229) 36_sprendimas-del-mvsgn-n...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-230) 54_priedas-prie-sprendimo...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-savival...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešo konkurso būdu (Nr. B68-231) 54_priedas-prie-sprendimo...
54_sprendimas-del-nekilno...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-232) 54_prasymas-del-turto-per...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_pridedami-dokumentai-d...
54_spr.-pr.-del-turto-per...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B1-171 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-233) 54_sprendimas-del-aukcion...
54_pridedami-dokumentai-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-234) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. B68-235) 7_sprendimas-del-tvarkos-...
7_aiskinamasis-rastas-del...
7_lyginamasis-varijantas....
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nušalinimo priimant sprendimus, susijusius su UAB „Molėtiškiai“ dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose ir rangos sutarčių vykdymu (Nr. B68-236) 7_23_del-administracijos-...
7_23_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška