title

B6-1090 Dėl asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, KURIEMS IŠNUOMOTAS SOCIALINIS BŪSTAS, ĮRAŠYMO Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠĄ
2018 m. gruodžio 10 d. Nr. B6-1090
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio  4 dalimi, Molėtų rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti socialinį būstą, nuomojančių socialinį būstą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. B6-1017 „Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti rajono savivaldybės socialinį būstą, nuomojančių socialinį būstą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 8 ir 11  punktais, ir atsižvelgdamas į 2018 m. nutrauktas ir naujai sudarytas socialinių būstų nuomos sutartis:

1.   Į r a š a u  į Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą:

1.1.   Algį Adamavičių

1.2.   Audronę Amosovienę

1.3.   Jūratę Bačiulienę

1.4.   Mariją Bačiulienę

1.5.   Fatimą Bagdonienę

1.6.   Iriną Baliulienę

1.7.   Kristiną Banevičiūtę

1.8.   Rytį Baškauską

1.9.   Editą Bikuvienę

1.10.   Mindaugą Bilinską

1.11.   Renatą Bilinskienę

1.12.   Aušrinę Blažienę

1.13.   Agnę Čaikaitę

1.14.   Audrių Čimbarą

1.15.   Mariją Čepeliauskaitę

1.16.   Aistę Čiuknienę

1.17.   Jurgitą Čivilytę

1.18.   Daivą Daukšienę

1.19.   Nataliją Gabrilevskają

1.20.   Rasą Garbuzevičiūtę

1.21.   Oksaną Gavėnaitę

1.22.   Rasą Geradavičienę

1.23.   Nataliją Grigelevičienę

1.24.   Marijoną Grigorjevienę

1.25.   Alevtiną Gromovą

1.26.   Valentiną Ignatjevą

1.27.   Agitą Janulaitienę

1.28.   Kristiną Januškevičiūtę

1.29.   Nijolę Juknonienę

1.30.   Loretą Juočytę

1.31.   Dalią Kacilauskienę

1.32.   Ingą Kairytę

1.33.   Romą Karbauskienę

1.34.   Rasą Kazlienę

1.35.   Ireną Kerulienę

1.36.   Valę Kiškytę

1.37.   Ritą Klimienę

1.38.   Ritą Kuncevičienę

1.39.   Rolandą Kvetkauską

1.40.   Iloną Lavinskienę

1.41.   Petrą Lipeiką

1.42.   Eriką Mackelaitę

1.43.   Astą Maculevičienę

1.44.   Kristiną Malinauskaitę

1.45.   Joną Malinauską

1.46.   Jurgitą Markauskienę

1.47.   Jurgą Mateikienę

1.48.   Vidą Maželienę

1.49.   Valę Mickuvienę

1.50.   Virginiją Mikšėnaitę

1.51.   Jurgį Mikulevičių

1.52.   Rimantą Mincevičių

1.53.   Lionę Misiūnienę

1.54.   Vilmą Motiejūnienę

1.55.   Ireną Naidionovą

1.56.   Jolantą Narsevičienę

1.57.   Loretą Navickienę

1.58.   Stepą Noreiką

1.59.   Vytautą Noreiką

1.60.   Gendriką Oks

1.61.   Virginiją Oks

1.62.   Jurgitą Pakštienę

1.63.   Sigitą Panavaitę

1.64.   Saulių Paškevičių

1.65.   Mindaugą Paulauską

1.66.   Renatą Pelakauskienę

1.67.   Grigorijų Persijanovą

1.68.   Egidijų Petraitį

1.69.   Heleną Petraitienę

1.70.   Rasą Petraitienę

1.71.   Rasą Petronienę

1.72.   Violetą Petronienę

1.73.   Ritą Pivorienę

1.74.   Vincą Potocką

1.75.   Editą Pukačiauskienę

1.76.   Ireną Pumpalavičienę

1.77.   Vilmą Pusvaškienę

1.78.   Liudviką Raišį

1.79.   Jurgitą Rameikienę

1.80.   Rimą Ratkę

1.81.   Artūrą Riabovą

1.82.   Aureliją Rimeikytę

1.83.   Vitą Rutkauskienę

1.84.   Marytę Rutkovską

1.85.   Jurgitą Sadūnienę

1.86.   Eleną Samsonienę

1.87.   Audrą Saplinskaitę

1.88.   Moniką Saplinskienę

1.89.   Romualdą Saplinskienę

1.90.   Algirdą Sendrauską

1.91.   Astą Sinkevičiūtę

1.92.   Andrejų Sivirikovą

1.93.   Audronę Skinderienę

1.94.   Lidiją Skirmantienę

1.95.   Violetą Slavinskienę

1.96.   Giedrę Steponavičienę

1.97.   Sandrą Strazdienę

1.98.   Vidą Stražinskienę

1.99.   Irmą Šermukšnytę

1.100.    Orentą Šėžą

1.101.    Daivą Šlepikaitę

1.102.    Kristiną Špakovą

1.103.    Henriką Šumskį

1.104.    Ramunę Tumėnienę

1.105.    Žanetą Urbonienę

1.106.    Leną Vasiljevą

1.107.    Daivą Viburienę

1.108.    Virginiją Vincapolytę

1.109.    Jūratę Višniauskienę

1.110.    Mildą Zamuškaitę

1.111.    Genoefą Žerebickają

1.112.    Sonatą Žvaginienę

1.113.    Virginiją Žvarėlaitę

1.114.    Vandą Žvinienę.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr.B6-671 „Dėl asmenų ir šeimų, kuriems išnuomotas socialinis būstas, įrašymo į Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą" 1 dalį..

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Saulius Jauneika