title

B78_48 Neturinčių gyvenamosios vietos apskaita

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADAMINISTRACIJA

ASMENŲ, NETURINČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B78-48

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių negali deklaruoti gyvenamosios vietos Molėtų mieste

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas 1998-07-02 Nr. VIII- 840;
  2. Lietuvos Respublikos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas 2000-03-30 Nr. VIII-1 602;
  3. Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklės, patvirtintos gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. (29)4 R-52
  4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I- 533;
  5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374;
  6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII- 1234;
  7. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas 1992-01-23 Nr. I-2237

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudotis gyventojų registro duomenų baze.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Teisės ir civilinės metrikacijos skriaus vedėjas Remigijus Tamošiūnas

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams-per 3 darbo dienas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių 1 priedas.

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos(GVDIS) naudotojas

12.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra