title

Videniškių vienuolyne kultūriniai projektai vyks ištisus metus

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Molėtai tampa vis didesnio turistų dėmesio susilaukiančiu rajonu. Videniškių kanauninkų vienuolyno ansamblis yra nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas, turintis paminklo statusą. Ansamblį, registruotą kultūros vertybių registre, sudaro ŠV. Lauryno bažnyčia ir vienuolyno pastatas. Vienuolyne įkurtas Molėtų krašto muziejaus padalinys, tačiau nesutvarkytos šildymo, vėdinimo sistemos, pastatas gali būti eksploatuojamas tik vasaros sezono metu, ir dėl to prarandamas didesnis lankytojų srautas. Todėl įgyvendinamas projektas „Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams“

Projekto metu bus atliktas vienuolyno ansamblio namo kapitalinis remontas, inžinerinės sistemos bei šildymo, vėdinimo tinklai prijungti prie šalia esančio mokyklos pastato. Taip siekiama išsaugoti vienuolyno erdves, pastato konstrukcijas ir padaryti kuo mažesnę intervenciją į kultūros paveldo objektą.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos atskleisti šio objekto vertingąsias savybes, pritaikyti jį įvairesnėms kultūros paslaugoms teikti visus metus. Po projekto įgyvendinimo šiame paveldo objekte numatomos edukacinės dailės, amatų programos, padėsiančios pažinti Videniškių kultūros paveldą, planuojama įrengti modernią interaktyvią ekspoziciją, rengti neformaliojo švietimo renginius. Numatoma vykdyti kultūros edukacijos projektus, skirtus provincijos atskirčiai mažinti ir savo krašto kultūriniam paveldui populiarinti.

Įgyvendinimo trukmė 2014-02-27 – 2019-11-30 

Projekto numeris 05.4.1-CPVA-R-302-91-0003

Projekto vertė 270 483,15 Eur

ES investicijos 221 058,00 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos 49 425,15 Eur
 

Skirtas papildomas finansavimas

Užbaigus planuotus Videniškių vienuolyno kapitalinio remonto darbus buvo sutaupyta 42 993,44 Eur. 2020 m. kovo mėn. buvo pradėtos procedūros dėl papildomo finansavimo skyrimo –  prašoma papildomų 72 806,34 Eur. 2020 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija pritarė papildomų lėšų skyrimui. Papildomos lėšos bus panaudotos vienuolyno namo tvarkybos ir restauravimo darbams: bus sutvarkyti fasadai, atlikta vidaus apdaila, atlikti sieninės tapybos ir koklių krosnies konservavimo restauravimo darbai. Tvarkybos darbus atlieka UAB „Rūpintojėlis“.
 
Šiuo metu projekto vertė – 343 289,49 Eur. Iš jų: ES lėšos – 280 562,62 Eur, SB lėšos – 62 726,87 Eur.
 
 
 
 
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal