title

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje galite pranešti anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje, taip pat :

Molėtų rajono savivaldybės Antikorupcijos  komisijai   tel. (8 383) 54 787 (darbo valandomis)
el.p. korupcijai-ne@moletai.lt (visą parą)
LR Specialiųjų tyrimų tarnybai  tel. (8 5) 266 3333 (visą parą)
faks. (8 706) 63 307 (visą parą)
el.p. pranesk@stt.lt  (visą parą)

Kaip pranešti apie korupciją ? (atmintinė valstybės tarnautojui ir jam prilygintam asmeniui) 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

  • Atsakinga už korupcijos prevenciją ir priežiūrą paskirta Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Pagalienė, tel. (8 383) 40050, el.p. jurate.pagaliene@moletai.lt
  • Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Razgūnienė įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, nustatant Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Taip pat paskirta atlikti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę. Tel. (8 383) 54 756, el. p. daiva.razguniene@moletai.lt

Molėtų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija:

Dalius Daškevičius, tarybos narys - komisijos pirmininkas

Mob. 8 686 62558, el.p. dalius.daskevicius@ldr.lt

Stasys Ažubalis, Dapkūniškių seniūnaitijos seniūnaitis
el. p. stasysazub@gmail.com
Jolita Čimbarienė, tarybos narėMob. 8 614 06523, el.p. j.cimbariene@gmail.com
Laima Kazlauskienė, Luokesos bendruomenės centro pirmininkė
laima.kazlauskiene@moletai.lt
Žydrūnė Vaidachovičienė, tarybos narėMob. 8 611 40603, el.p. mvgpavaduotoja@gisnet.lt
Regina Vaščiūnienė Suginčių II-osios seniūnaitijos seniūnaitė Mob. 8 604 00716, el. p. reginasug@gmail.com
Vladimiras Suchodumcevas, Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas vladimiras.suchodumcevas@moletai.lt, tel. 8 383 54760
Remigijus Tamošiūnas, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas remigijus.tamosiunas@moletai.lt,
tel. 8 383 54766
Virginija Žalienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

virginija.zaliene@moletai.lt,
tel. 8 383 54781

Komisijos sekretorė Violeta Žalalienė, tel. (8 383) 54 787

Komisijos nuostatai

Korupcijos prevencijos komisijos veikla 2012-2015 m

Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/atsakingi asmenys
Molėtų rajono įstaigose

 

Įstaiga

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Kontaktai (el. p./tel. nr.)

1. Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė
(Korupcijos prevencijos ir koordinavimo komisija)

1. Dovilė Cichockienė - Bendrojo skyriaus teisės ir personalo specialistė

tel. +37038344262, el. p. dovile@moletuligonine.lt
2. Laura Lapėnaitė - Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė

tel. +37038351742, el.p. administracija@moletuligonine.lt

3. Gintarė Zaleckienė, Ūkio skyriaus darbų saugos ir sveikatos specialistė tel.+37038344253, el.p. gintare@moletuligonine.lt
       
2. Molėtų r. Alantos gimnazija Aidas Krivičius, Pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams aaidas@gmail.com ,  info@alantosgimnazija.lt ,
tel. +37061029409
       
3. Molėtų kultūros centras Direktorė Inga Narušienė Tel. 8 383 51571, el. p. moletukultura@gmail.com
       
4. UAB „Molėtų šiluma“ Putna Rimantas - Šilumos matavimo-automatikos tarnybos viršininkas tel. 8 607 92027

Džiužienė Irena - buhalterė - kadrų inspektorė

tel. 8 383 51170, el. p. irena@moletusiluma.lt

       
5. Molėtų socialinės paramos centras Socialinė darbuotoja Sandra Kaušinienė Mob. 8 607 90382, el. p. s.kausiniene@parama.moletai.lt
       
6. Molėtų progimnazija Direktorius Kazimieras Karalius  Tel. 8 383 54281; direktorius@progimnazija.moletai.lm.lt
       
7. VšĮ Molėtų r. PSPC Šeimos gydytoja Rasa Remeikytė – Ruibienė tel. 8 652 12574, el.p. rasa.ruibiene@gmail.com
       
8. Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis- darželis Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Daiva Simanavičienė mob. 8 670 07238, el.p. daivasima@gmail.com,
       
9. Molėtų pradinė mokykla Edita Kasinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. 8 65 993 190, el.p. pavaduotoja.ugdymui.pradine@gmail.com
       
10. Molėtų „Vyturėlio“ lopšelis-darželis Inga Ginčauskienė, raštvedė tel. 8383 51535, el. paštas info@vyturelismoletai.lt
       
11. UAB „Molėtų švara“ Aplinkotvarkos tarnybos vadovas Stasys Narkevičius Mob. +37065043287, el. p. stasys@moletusvara.lt
       
12. UAB „Molėtų vanduo“ Laikinai einanti direktoriaus pareigas Genovaitė Žemaitienė (Tech. Direktorė) Tel. 8 383 52864, mob. 8 655 56755, el. p. genovaite.zemaitiene@moletuvanduo.lt
       
13. Molėtų gimnazija Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė tel. 8 614 96518, el. paštas genovaitemarcink@gmail.com
       
14. UAB Molėtų autobusų parkas Bernardas Labutis, Stoties viršininkas Tel. 8 383 51973, el. p. molstotis@gmail.com
       
15. VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras Direktorė Daiva Kulienė Tel. +370 698 43008, +370 383 53091,
el. p.   tvic@infomoletai.lt
16. Alantos technologijos ir verslo mokyklaDirektorius Vladas Pusvaškis Tel. (8 383) 58336, el. p. direktorius@alantostvm.lt
 17. Molėtų r. paslaugų centras Direktorė Regina Masalienė el. p. regina.masaliene@pcmoletai.lt
 18. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba  Direktorė Alma Vidžiūnienė el. p.   info@spt.moletai.lt
 19. Molėtų rajono Alantos senelių globos namai Direktorė Kristina Gintilaitėel. p.  direktore@seneliunamai.eu
 20. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai Direktorius Marius Baltuška el. p. mvgdirektorius@gisnet.lt
 21. VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras   Direktorė Auksė Mackonienė el. p. gmp.moletu@gmail.com
 22. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras  Direktorius Mindaugas Kildišiusel. p.  sportas@moletai.lt
 23. Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija  Direktorė Dalia Černiauskienė el. p. giedraiciu.gimnazija@gmail.com
 24. Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla Direktorius Stanislovas Lisauskasel. p.  suginciu.mokykla@gmail.com

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-13 08:09:23
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra