title

Rajono kraštovaizdžio nebedarkys apleisti pastatai

Projektas „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0002 finansuojamas iš Sanglaudos fondo.

Molėtų rajono savivaldybė, rūpindamasi aplinka ir gyventojų saugumu, nutarė Joniškio, Inturkės ir Balninkų seniūnijose likviduoti 29 bešeimininkius, apleistus ir kraštšovaizdį darkančius statinius. Tokie darbai gana brangūs, bet galimybė atsirado, kai  ES struktūriniai fondai 2014-2020 metų laikotarpiu ėmė skirti paramą tvarkyti apleistus statinius. Administracija parengė paraišką ir visą reikalingą techninę dokumentaciją, visi numatyti likviduoti statiniai teismo sprendimais pripažinti  bešeimininkiais  ir perduoti Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise. 2017 m. gegužės 17 d. buvo pasirašyta projekto „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Atlikti viešieji pirkimai, pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“. Darbus planuojama atlikti iki 2018 m. pabaigos. Europos Sąjungos investicijos 325 725,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 57 480,90 Eur

Likvidavus šiuos aplinką žalojančius pastatus, bus pagerinta kaimų kraštovaizdžio būklė, sustiprinta ekologinė pusiausvyra bei padidintas vizualinis estetinis potencialas. 

 Apleisti objektai Sutvarkyti objektai 

 

 
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal