title

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas  auditas@moletai.lt ; daiva.razguniene@moletai.lt 

Skyriaus vedėja   Daiva Razgūnienė
122 kab., tel. (8 383) 54 756

Funkcijos

Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių dalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su audituojama sritimi, vykdymą; finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku; lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą; informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
Atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių dalinių ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

2021 metų veiklos ataskaita


Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-19 08:30:02
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra