title

Dalis žemės savininkų Molėtų rajone sulauks laiškų apie sklypams nustatytas specialiąsias sąlygas ir kompensacijas

Molėtų rajone per 350 žemės sklypų savininkų pasieks savivaldybės laiškai apie jų sklypams nustatytas specialiąsias naudojimo sąlygas ir galimybes gauti kompensacijas, kai patiriami nuostoliai dėl ribojamos veiklos ar disponavimo sklypu.

2018 m. priimtas LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas įtvirtino savivaldybėms pareigą iki 2021 m. kovo 1 d. pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus. Molėtų rajono savivaldybės taryba 2021 vasario 25 d. patvirtino Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą. Šiuo specialiuoju planu kartu su kitais sprendiniais tam tikruose sklypuose nustatytos:

  1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
  2. Sanitarinės apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
  3. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Kadangi specialiosios sąlygos gali riboti savininko veiklą sklype arba galimybes juo disponuoti, kompensuojami dėl to patiriami nuostoliai.

Savininkams išsiųstuose laiškuose išsamiai paaiškinta, kokiais atvejais ir kokia tvarka apskaičiuojamos bei išmokamos kompensacijos pagal  LR Vyriausybės patvirtintą metodiką.

Savivaldybės lygmens specialiojo plano „Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas" sprendiniai skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , dokumento Nr. S-RJ-62-19-521) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt , dokumento Nr. T00085884), taip pat su jais galima susipažinti čiaPaskutinis atnaujinimas: 2021-04-09 18:52:28