title

Finansų skyrius

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas finansai@moletai.lt

a

Funkcijos

Organizuoja savivaldybės biudžeto projekto rengimą, teikia svarstymui ir tvirtinimui. Rengia ir teikia tvirtinimui savivaldybės sprendimų projektus dėl biudžeto keitimo, nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo, žemės mokesčio tarifų nustatymo, mokesčių lengvatų suteikimo, paskolos ėmimo, garantijų suteikimo, konsoliduotų ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Rengia direktoriaus įsakymus dėl savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašo tvirtinimo, kontroliuojamų subjektų sąrašo tvirtinimo konsoliduotoms ataskaitoms parengti ir kitais su finansų ir apskaitos valdymu susijusiais klausimais. Vykdo ir kontroliuoja patvirtinto biudžeto vykdymą. Atlieka mokėjimus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams. Tvarko savivaldybės iždo, paskolų, tarpusavio atsiskaitymų su valstybės biudžetu ir kitų gautų lėšų apskaitą. Atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo proceso procedūras viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS). Priima ir analizuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas. Sudaro savivaldybės iždo tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį bei kitas biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms atskaitingoms institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais. Įgyvendina įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe.

2021 metų veiklos ataskaita
 
 

Darbuotojai

Pareigos Vardas, pavardė Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Rūta Maigienė 214 (8 383) 54735 ruta.maigiene@moletai.lt
Vyr. specialistė Vida Verikienė 212 (8 383) 40062 vida.verikiene@moletai.lt
Vyresn. specialistė Vida Rukšėnaitė 212 (8 383) 54752 vida.ruksenaite@moletai.lt

Patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžetas:


Savivaldybės iždo, administracijos finansinių ataskaitų rinkiniai, konsoliduotos finansinės ataskaitos

 Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys,
administracijos biudžeto vykdymo suvestinės


Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai
(% nekilnojamojo turto mokestinės vertės):

2020 metų - 0,5 % 
2019 metų -  0,5 %
2018 metų - 0,5 %

 

Žemės mokesčio tarifai, nustatyti savivaldybės tarybos sprendimais:

2020 metų
2019 metų
2018 metų

 

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-19 08:24:29
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra