title

B78_46 Gyvenamos vietos deklaravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B78-46

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Gyvenamosios vietos deklaravimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga apima :
 1. Asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;
 2. Asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos;
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas 1998-07-02 Nr. VIII- 840;
 2. Lietuvos Respublikos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas 2000-03-30 Nr. VIII-1 602;
 3. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus2008 m. balandžio 8 d . įsakymu Nr. (29)4 R- 18;
 4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I- 533;
 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11
 6. I-1374;
 7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII- 1234;
 8. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas 1992-01-23 Nr. I-2237
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 4. Globą ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
 5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
 6. Gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo(jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas;
 7. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Naudotis gyventojų registro duomenų baze.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas, 2 priedas;
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Gyventojų registro tarnybos Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos (GVDIS) naudotojas
12. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų: 2
B78_46 Gyvenamos vietos deklaravimas
2020-06-11 08:55
Laba diena,
dokumentus galite pateikti bet kurią Jums patogią dieną. Jie priimami dokumentų priėmimo vietoje, Archyvo patalpose - eiti per savivaldybės vidinį kiemą.
2020-06-03 14:39
Norėjau paklausti kada bus galima atvykti į savivaldybę kad deklaruoti pajamas nes telefonu bandžiau deklaruoti sakė nuo birželio 1dienos bus galima nueiti į savivaldybę nes man reikia priduoti dokumentus.aciu už atsakyma