title

Įpareigojimai saugoti viešuosius seniūnijų kelius

Molėtų rajono savivaldybė, siekdama apsaugoti vietinius kelius, kasmet - nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. – įmirkus keliams ar prasidėjus pavasariniam polaidžiui ir iškilus grėsmei, kad susilpnėję keliai gali būti sugadinti, ribos didžiagabaričių ir sunkiasvorių transporto priemonių, gabenančių apvaliąją medieną, eismą vietinės reikšmės keliais. Tokį laikotarpį, vadovaudamasis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Apvalios medienos gabenimo tvarkos aprašo nuostatomis, nustatė Savivaldybės administracijos direktorius.

Medienos siuntėjas - ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną - apie planuojamą gabenti medieną savivaldybės vietinės reikšmės keliais, turi raštu vietoje ar elektroniniu paštu informuoti seniūnijos seniūną.

Jeigu medienos savininkas Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje numato medieną sandėliuoti, tuomet, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, derina sandėliavimo vietą su seniūnu, pateikdamas jam informacinį pranešimą raštu vietoje ar elektroniniu paštu.

Su Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-27 įsakymu Nr. B6-383 „Dėl apvalios medienos gabenimo vietinės reikšmės kelių apsaugos zonose“ supažindinta Valstybinė miškų tarnyba ir Molėtų rajono policijos komisariatas.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, pažeidę medienos gabenimo ir sandėliavimo reikalavimus, atsako pagal galiojančius teisės aktus. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio 8 dalis numato, kad darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, nesuderinus su teisės aktuose nurodytomis institucijomis, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimties eurų.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-30 08:48:21