title

Išplėstiniame koordinacinės grupės pasitarime aptarta parama karo pabėgėliams iš Ukrainos

 

Kovo 30-ąją nuotoliniu būdu vyko išplėstinis Molėtų paramos Ukrainai koordinacinės grupės pasitarimas, kurį vedė mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė. Kartu su  Paramos grupės sričių koordinatoriais jame dalyvavo Socialinės paramos centro, Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus, rajono ūkininkų sąjungos, žmonių su negalia sąjungos atstovai.

Molėtų rajone daugėja apsigyvenančių Ukrainos karo pabėgėlių, jų dabar yra per 80, nors dar ne visi spėję užsiregistruoti, ir oficialiuose sąrašuose - 67. Molėtų rajonas vienas iš 20-ies, kuriuose pabėgėlių skaičius dar nesiekia šimto.

Pasak Vaidos Saugūnienės, koordinaciniai darbai vyksta sklandžiai ir pabėgėlių šeimoms nuolat teikiama parama. Štai ir vakar Maisto banko atstovai padalijo 50 maisto banko kortelių, tik dar ne visi galėjo gauti, nes iki galo nesusitvarkę registracijos dokumentų.

Į būtinybę registruotis užsieniečių registracijos centre ar migracijos skyriuje, Užimtumo tarnyboje, įformintus leidimus gyventi Lietuvoje kalbėjo ir kiti susitikimo dalyviai, nes be jų atvykę užsieniečiai negali gauti visos paramos, kuri priklausytų susitvarkius dokumentus. Kadangi tai užims laiko, savivaldybėje nutarta ypatingais atvejais iki trijų mėnesių periodiškai skirti vienkartines išmokas, kol ukrainiečiai įsitvirtins, susiras darbą ir įgis visas tokias pat paramos teises, kaip ir Lietuvos gyventojai.

Kol kas su Užimtumo tarnybos arba juos priėmusių molėtiškių pagalba įsidarbinę tik keli karo pabėgėliai, bet jau 17 Molėtų rajono darbdavių pranešę, kad galėtų suteikti vienokio ar kitokio darbo, Užimtumo tarnyboje užsiregistravę 13 ukrainiečių. Tarnyba pageidaujantiems galėtų rengti ir lietuvių kalbos kursus, mokslo metu mokant stipendiją - kol kas tokia galimybė yra Panevėžyje, ieškoma galimybių ir Molėtuose.

Nuolat atvykusias šeimas lanko Socialinės paramos centro darbuotojai, paaiškina visas tvarkas, procedūras, padeda pasiekti ar palydi iki sveikatos, švietimo įstaigų, banko, registracijos centro, Užimtumo tarnybos, padalina maisto paketus, pasirūpina patys ar kreipiasi į molėtiškius per socialinius tinklus, jei reikia konkrečios pagalbos vaikams ar šeimoms. Molėtų rajono gyventojai labai geranoriški, greitai atsiliepia, arba ir neprašomi pasisiūlo, kokiu būdu galėtų padėti karo pabėgėliams. Nuolatinės paramos sulaukiama iš Carito organizacijos ir jos savanorių, Molėtų neįgaliųjų sąjungos. Aktyviai prisideda rajono ūkininkų sąjunga, suruošianti maisto, daržovių  rinkinius, svarstyta, kaip racionaliau viską organizuoti, kad seniūnijose šalia gyvenantiems užsieniečiams tokią pagalbą iš karto, kai jos reikia, galėtų suteikti vietos ūkininkai.

Molėtų švietimo ir ugdymo įstaigose šiuo metu priimta 18 vaikų iš karo pabėgėlių šeimų, jiems visokeriopai padeda ir bendraamžiai ir mokytojai, pradinių klasių vaikams skiriamas nemokamas maitinimas, visiems padedama apsirūpinti mokymo priemonėmis.

Sveikatos srityje taip pat gauna paslaugas visi, kas kreipiasi, tik socialiniai darbuotojai ir užsieniečius apgyvendinę molėtiškiai prašomi dar kartą svečiams priminti Lietuvoje esančią tvarką, kad pirmiausiai reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris toliau nukreips į reikalingo lygio specialistą.

Pasitarime svarstyti ir kiti karo pabėgėlių integracijos klausimai, galimybės jiems dalyvauti bendruomenių veiklose.Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-30 16:18:55