title

B78_86 Kelių transporto veiklos licencijų kopijų, dublikatų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimo, galiojimo pratęsimo, pakeitimo, dublikatų išdavimo

administracinės paslaugos aprašas

2014-08-14 Nr. B78-86

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija (toliau – licencijos kopija). Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.
Prašymas išduoti licencijos kopiją / pratęsti licencijos kopijos galiojimą / išduoti licencijos kopijos dublikatą / pakeisti licencijos kopiją ir dokumentai pateikiami ir parengtas dokumentas išduodamas tiesiogiai vežėjui, vežėjo vadovui ar jų transporto vadybininkui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių, Molėtai, Vilniaus g. 44, 211 kabinetas.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-1628;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:
1. nustatytos formos prašymą;
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, pabaigos.
Kai reikia pakeisti duomenis licencijos kopijoje, vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Praradus licencijos kopiją, vežėjui išduodamas licencijos kopijos dublikatas. Norėdamas gauti licencijos kopijos dublikatą, vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą.
Už licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.
Licencijos kopijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Licencijos kopijos pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo dienos.
Licencijos kopijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo nustatytos formos prašymo gavimo dienos.

Turto skyrius, Molėtai, Vilniaus g. 44, 211 kabinetas.
Prašymas (pridedamas)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Danutė Kavaliūnienė, tel. (8 383) 54 749, el.p. danute.kavaliuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Aldona Rusteikienė, tel. (8 383) 40 059

8.

Paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos išdavimas, galiojimo pratęsimas - 95 Lt (27,51 Eur)
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 25 Lt (7,24 Eur)
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos dublikato išdavimas - 25 Lt (7,24 Eur).

VMI sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB. Įmokos kodas 52762.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. parašu portale www.verslovartai.lt
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra