title

Apleisti statiniai nugriauti, atstatyta ekologinė pusiausvyra

Užbaigtas projektas "Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone", iš dalies finansuotas Sanglaudos fondo lėšomis.

Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje išlikę apleistų statinių, kurie darko kraštovaizdį bei yra prastos konstrukcinės būklės, todėl kelia tiesioginį pavojų asmenims, atsidūrusiems šių statinių teritorijoje. Dalis tokių statinių buvo urbanizuotoje Balninkų mstl. teritorijoje, todėl aktualu buvo pagerinti miestelio vizualinį estetinį vaizdą bei užtikrinti gyventojų saugumą. Kita dalis statinių buvo prie rajoninės reikšmės kelių: Juodiškio k., Šliavelių k., Mažulių k., Laičių k., Varniškių k., Rapėjų k., Arnionių II k., Burnėnų k. ir Suginčių k. Iš viso  likviduoti 35 apleisti bešeimininkiai ir kraštovaizdį darkantys statiniai pagal parengtus bešeimininkių statinių griovimo aprašus.

Projekto metu taip pat atliktas Molėtų miesto bendrojo plano keitimas. Keitimas buvo reikalingas siekiant gerinti miesto ir priemiesčio kraštovaizdžio planavimo kokybę, sudaryti sąlygas darniai miesto raidai, kompleksiškai spręsti urbanistinius uždavinius, nustatyti neurbanizuojamų, urbanizuotų, urbanizuojamų teritorijų vystymo gaires, formuoti ekologinei pusiausvyrai būtinas gamtines struktūras, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui Molėtų mieste ir priemiestyje, tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą, didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą.

Įgyvendinimo trukmė 2018-04-05 – 2020-10-30
Vykdytojas Molėtų rajono savivaldybės administracija
Projekto vertė 273 207,76 Eur
Europos Sąjungos investicijos 231 080,99 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 42 126,77 Eur

 

 

 
 
 
 
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal