title

*Kultūros paveldo vertinimo taryboje bus svarstoma Naraginės pilkapyno apsauga, Didžiokų ir Čiulėnų piliakalnių duomenys

2021 m. gruodžio mėn. 1 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Naraginės pilkapyno (46621), Molėtų r. sav., Luokesos sen., Naraginės k., apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: suteikti apsaugą Naraginės pilkapynui, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

2. Didžiokų piliakalnio su gyvenviete (24031), Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Didžiokų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (padidinant rytų ir pietryčių kryptimis, sutapatinant su preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, kitomis kryptimis apibrėžti pagal reljefo ypatumus), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant visomis kryptimis, kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimą, griovius, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

3. Čiulėnų piliakalnio, vad. Juoduoju kalnu (5355), Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Čiulėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą padidinant (sumažinant rytų ir vakarų kryptimis, padidinant šiaurės ir pietų kryptimis, sutapatinant su preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio (patenka į Kulionių kraštovaizdžio draustinio teritoriją), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos