title

Kviečiame jaunas šeimas teikti prašymus gauti savivaldybės finansinę paramą pirmajam būstui įsigyti

Molėtų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti prašymus gauti savivaldybės finansinę paramą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti. 

Prašymai priimami nuo 2021-06-01 iki 2021-07-30.

Informacija teikiama telefonu (8 383) 40064 .

Prašymo forma

Finansinės paramos tvarkos aprašas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PARAMA JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI

1. Finansinė parama taikoma jaunoms šeimoms, įsigyjančioms arba statančioms pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje, kurios iki kreipimosi dėl finansinės paramos yra gavę leidimą statyti pirmąjį būstą arba ne daugiau kaip prieš 12 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje, ir atitinka Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B1-121 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas), 14 punkte nurodytus reikalavimus.

2. Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

3. Finansinė parama teikiama pirmajam būstui statyti, įsigyti, būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau - finansinė parama).  

4. Jauna šeima, norinti gauti finansinę paramą, pateikia:

4.1. nustatytos formos prašymą;

4.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.3. papildomus dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte.

5. Finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

5.1. neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama parama, kurios dydis - iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

5.2. auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama parama, kurios dydis - iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

5.3. auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama parama, kurios dydis - iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

6. Jauna šeima, gavusi finansinę paramą, įsipareigoja per 3 (tris) mėnesius deklaruoti visų šeimos narių gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje:

6.1. įsigyjant būstą - nuo finansinės paramos gavimo dienos;

6.2. statant būstą - nuo būsto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.  Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-25 13:42:45