title

Kviečiame svarstyti Kūno kultūros ir sporto plėtros programą ir iki birželio 14 teikti pasiūlymus

 

Parengta ir Savivaldybės tarybai bus teikiama tvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2021-2030 metų Kūno kultūros ir sporto plėtros programa. Kviečiame svarstyti jos projektą ir iki birželio 14 dienos pateikti pastabų bei pasiūlymų el.paštu savivaldybe@moletai.lt

(Atsisiųsti programą PDF

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021- 2030 METŲ KŪNO KULTŪROS IRSPORTO PLĖTROS PROGRAMA (projektas)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų r. savivaldybės 2021- 2030 metų kūno kultūros ir sporto programa ( toliau - Programa) siekiama įvertinti Molėtų r. kūno kultūros ir sporto infrastruktūros ir sportinės veiklos situaciją, įvardinti šio sektoriaus vertybes, suformuluoti misiją ir viziją, nustatyti strateginius tikslus, uždavinius bei jų įgyvendinimo kryptis. Kartu siekiama tikslingai ir kokybiškai planuoti veiklos pokyčius, efektyviai organizuoti sporto veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymosi ir paslaugų teikimo problemas.

2. Programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, Valstybės švietimo strategiją 2013 - 2022 m., Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginį plėtros planą, Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2020-2022 metams, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto socialinę aplinką, vykdomą veiklą bei turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus.

II. IŠORĖS VEIKSNIŲ ĮTAKA

3. Gyventojų mažėjimas jau tapo nuolatiniu procesu visoje Lietuvoje ir kelia tam tikrus iššūkius viešajai politikai. Viena iš gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių yra neigiama natūrali gyventojų kaita (Molėtų r. savivaldybėje nuo 2011 m. mirusiųjų skaičius viršija gimusiųjų skaičių).

4. Kita labai svarbi gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis - vidaus ir išorės migracijos procesas.. Atkreiptinas dėmesys, kad pastaraisiais metais didėja skaičius žmonių, atsikeliančių gyventi į Molėtų rajoną

5. Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo, ypač jauno, darbingo amžiaus, mažėja ir vaikų, kurie lanko mokyklas, lavinasi neformaliojo švietimo įstaigose, skaičius.

6. Rajono gyventojų populiacijos senėjimas reikalauja nepamiršti šio gyventojų segmento problemų ir lūkesčių.

III.INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ

7. Sporto ir sveikatinimo paslaugas Molėtų r. savivaldybėje teikia biudžetinė įstaiga "Molėtų kūno kultūros ir sporto centras", 20 Molėtų rajone registruotų sporto klubų, švietimo įstaigos, Utenos visuomenės sveikatos biuras, kuris rūpinasi gyventojų švietimu, siūlo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo programas.

8.Rajono sporto ir sveikatinimui skirtą infrastruktūrą sudaro 9 objektai mieste, 10 seniūnijose bei švietimo įstaigų sporto aikštynai ( 4 mieste, 5 seniūnijose).

IV. SPORTINĖS VEIKLOS RAJONE CHARAKTERISTIKA

9.Molėtų kūno kultūros ir sporto centras (toliau- KKSC).

9.1. KKSC vykdomos veiklos.

1. Neformalusis papildomas sportinis mokinių ugdymas. Teniso, lengvosios atletikos, rankinio ir krepšinio grupės dalyvauja moksleivių Lietuvos pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse ir turnyruose
2. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto renginių, varžybų organizavimas ir vykdymas. Vykdomos rajoninės (tarp mokyklų) varžybos - kroso, lengvosios atletikos, krepšinio, salės futbolo, kvadrato ir kt.
3. Rajono įvairių sporto šakų mėgėjų veiklos koordinavimas ir renginių organizavimas. Nemokomai aprūpina ar nuomoja sporto sales ir aikštynus sporto renginiams bei treniruotėms;

Organizuoja ir vykdo

krepšinio Vilnies taurės varžybas;

Molėtų r. vyrų krepšinio pirmenybes;

3 x 3 krepšinio turnyrą;

Vyrų rankinio pirmenybes;

Tarptautinį moksleivių rankinio turnyrą;

Molėtų rajono seniūnijų žaidynes;

Dalyvauja rengiamuose rajono šventėse kaip partneris;

Organizuoja ir vykdo vaikų vasaros poilsio stovyklas;

9.2.Molėtų sporto centras vykdo pradinio sportinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo programas. Šiais metais yra kultivuojamos 5 sporto šakos, suburta 18 grupių.

Eil. Nr. Sporto šaka Treneriai Iš viso grupių Pradinio rengimo Meistriškumo ugdymo Meistriškumo
tobulinimo

 

1. Rankinis 3 7 4 2 1
2. Krepšinis 3 5 3 2 -
3. Lauko tenisas 1 3 1 2 -
4. Aerobika 1 2 2 - -
5. Lengvoji atletika 1 1 1 - -

9.3 Šiuo metu yra virš 20 klubų, kurie registruoti arba vykdo veiklą Molėtų rajone.

Eil.

Nr.

Klubo pavadinimas Dalyvavimas varžybose Rajono bendruomenės įtrauktis
1. Molėtų automobilių sporto klubas OneWay Drift Team Lietuvos čempionatas
2. „Domino" šokių studija Respublikiniai turnyrai, „Molėtų Taurė" Dalyvauja šventėse
3. Big Z, UAB "Savicko sporto klubas" Lietuvos čempionatai, respublikiniai turnyrai Respublikiniai turnyrai

 

4. Sportinės žūklės klubas "Ešerys" Lietuvos ir Pabaltijo šalių čempionatai Vaikams - Kimba;

Žiemos šventė Mindūnuose;

Kitos žvejų varžybos

5. Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas "OK Klajūnas" 16 Europos rogaining čempionatas,

Lietuvos čempionatai, taurės varžybos

Dalyvauja šventėse Klajūno taurė 2020
6. Molėtų rankinio klubas Lietuvos vyrų rankinio I lygos čempionatas Dalyvauja šventėse
7. „Molėtai" sporto klubas Lietuvos moterų rankinio I lygos čempionatas;

Utenos apskrities moterų futbolo čempionatas

Dalyvauja šventėse

Paplūdimio tinklinio turnyras 4x4

8. „Ežerūnas"

Molėtų krepšinio sporto klubas

Lietuvos NKL krepšinio lyga Dalyvauja šventėse
9. Futbolo klubas

FK Molėtai

UAFF/ SFL/ veteranų

LVJFA salės futbolo pirmenybės

Vaikų - Utenos apskrities turnyrai

Molėtų r. vyrų salės futbolo pirmenybės

 

„Mama, tėtis, aš" darželiuose

10. Futbolo klubas

VŠĮ MFK

UAFF/ SFL/ veteranų

LVJFA salės futbolo pirmenybės

Molėtų r. vyrų salės futbolo pirmenybės

 

11. Skorpionas", automobilių sporto klubas Lietuvos ir Pabaltijo šalių čempionatuose
12. Veja - teniso klubas Turnyrai suaugusiems - Molėtų rajono ir Utenos apskrities gyventojams
13. Teniso klubas "Molėtų tenisas" Turnyrai tik rajono gyventojams
14. Molmoto -

baikerių klubas

Švenčių ir akcijų dalyviai
15. Molėtų aeroklubas, VŠĮ Molėtų aerodromas Orlaivių savininkų klubas

Aviacijos propagavimas Pramoginiai skrydžiai

16. Jaunimo brizas Lankininkų mokomosios treniruotės
17. Šokių ir laisvalaikio studija "Dorada" Respublikiniai ir tarptautiniai turnyrai Dalyvauja šventėse, akcijose ir renginiuose
18. „IGORAMAS",

kovos menų sporto klubas

neaktyvus
19. „Karžygys", kovos klubas neaktyvus
20. "Giedraičių Piercai" Drift . Autosportas neaktyvus
21. Šaškių, šachmatų klubas „Kombinacija" neaktyvus
22. Sporto klubas "Virinta" neaktyvus
23 Rankinio klubas "Asveja" neaktyvus

V. SPORTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMAS

10. Molėtų KKSC finansavimas.

KKSC biudžetas 2017 2018 2019 2020 2021
           
Bendra biudžeto sąmatos išlaidų suma tūkst. eur. 237 240,8 306,2 265,2 290,3
Iš jų:          
Išlaidos darbo užmokesčiui, soc. draudimas 175,8 181,8 203 199,6 218,9
Išlaidos ugdymui (spec.l.) 6,3 9,8 7,9 10 12,5
Išlaidos ūkio išlaikymui (komunalinės, transporto, ryšio, ūkinės išlaidos) 49,9 44,2 46,9 55,6

58,9

 

Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 5 5 48,4 0 0

11.Sporto projektų finansavimas.

Metai Sporto klubų projektai Sporto klubų finansavimas
2017 9 sporto klubai 15000 eur.
2018 11 sporto klubų 34600 eur.
2019 12 sporto klubų 40000 eur.
2020 15 sporto klubų 40000 eur.
2021 12 sporto klubų 40000 eur.

12. Neformaliojo vaikų švietimo programos (dalis susiję su sportu).

Metai Neformaliojo vaikų švietimo programos Programų finansavimas
2017 27 programos 44600 eur
2018 23 programos 50099 eur.
2019 19 programų 56205 eur.
2020 22 programos 34144 eur.
2021 23 programos 80100 eur.

13.Utenos sveikatos biuras.

Sveikos gyvensenos renginiai 2019 m.

2019 m. Užsiėmimų skaičius Dalyvių skaičius
Mankštos rajono bendruomenei 117 kartų Nuo20 iki30 (kiekvieną kartą)
Sveikos gyvensenos ugdymo stovykla 4 kartai Po 34
Paskaitos sportiniam aktyvumui skatinti 7 kartai Nuo20 iki 30 (kiekvieną kartą)
Pėsčiųjų žygis Kamastos žiedu 1 kartą 55

Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 2020 m.

2020 m. Užsiėmimų skaičius Dalyvių skaičius
Sveikos mitybos įgūdžių formavimo 4 kartai 49
Fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai 84 kartai 1 743
Psichikos sveikatos gerinimo paskaitos 21 kartai 363
Individualios psichologo konsultacijos 49 kartai 49
Grupinės psichologo konsultacijos 18 kartai 128
Priklausomybių konsultanto konsultacijos 15 kartai 125

VI. MOLĖTŲ RAJONO SPORTINĖS IR SVEIKATINIMO VEIKLOS SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Išplėtota sporto ir sveikatingumo infrastruktūra rajone ir mieste Maža sportuojančių gyventojų dalis, pagal SPP, tik 2,5 procento nuo viso gyventojų skaičiaus
Susiklosčiusios atskirų sporto šakų tradicijos rajone (krepšinis, orientacinis sportas, rankinis....) Mažas gyventojų susidomėjimas sporto ir sveikatingumo renginiais, pagal SPP- 28% nuo viso gyventojų skaičiaus
Aktyvūs sporto klubai Nepakankamas sporto infrastruktūros užimtumas
Molėtų KKSC dirba ilgametę darbo patirtį turintys ir pakankamai kvalifikuoti mokytojai Seniūnijose sporto veikla grindžiama asmeninėmis iniciatyvomis
Gerėjantis visuomenės požiūris į sportą ir sportavimą Maža organizuotų sportuojančių dalis visuomenėje
Rajono savivaldybės taryba ir administracija remia fizinį aktyvumą ir sportą Neformaliojo švietimo sistema menkai panaudojama fiziniam aktyvumui
Didėjantis sveikos gyvensenos ir sportinės veiklos poreikis Didelė vaikų, pradedančių laikyti sporto grupes, kaita
Fizinis aktyvumas dar netapo prioritetinė sveikatos stiprinimo priemonė rajone
GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Sporto infrastruktūros panaudojimo intensyvinimas Rajono populiacijos senėjimas ir mažėjimas
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės didinimas Jaunimo migracija į kitus miestus ir užsienio šalis
Švietimo įstaigų, gydymo įstaigų, seniūnijų ir NVO bei sporto entuziastų bendradarbiavimo stiprinimas Mokinių skaičiaus mažėjimas
Dalyvavimas ES fondo projektuose fiziniam aktyvumui skatinti Menkos valstybės investicijos į sveikos gyvensenos skatinimą
Ieškoti papildomų lėšų, rengiant projektus, programas, pritraukiant rėmėjus. Racionaliai skirstyti Molėtų KKSC lėšas, prioritetą teikiant perspektyviems sportininkams ir jų grupėms Sporto veikla nepripažįstama reikšminga priemonė bendruomenių gyvybingumui stiprinti
Aktyvaus laisvalaikio, vasaros stovyklų ir sveikatinimo paslaugų įvairovės didinimas Dėl mažo gyventojų fizinio aktyvumo blogėja jų sveikata ir tai reikalauja vis didesnių išlaidų gydymui
Bendradarbiavimas su sporto šakų federacijomis ir sporto asociacijomis Fizinio aktyvumo pratybas pakeičia vienkartiniai metiniai masinai renginiai
Į sportinę veiklą įsijungia daug neprofesionalių (sporto mėgėjų), neturinčių reikiamos kompetencijos.

 VII. VERTYBĖS, VIZIJA , MISIJA , STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIORITETAI

14.Vertybės: sveikata - sveika ir aktyvi gyvensena - meistriškumas.

15.Vizija: Molėtai - aktyvaus laisvalaikio kraštas su patogia ir išplėtota infrastruktūra fizinio aktyvumo poreikiams tenkinti.

16.Misija: skatinti gyventojų sveiką gyvenseną per fizinį aktyvumą, kūno kultūrą ir sportą.

17.Programos strateginis tikslas - veiksmingai įveiklinant sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą, plėtoti vaikų neformalųjį švietimą, įtraukti įvairaus amžiaus rajono gyventojus į fizinio aktyvumo ir aktyvaus laisvalaikio, sportą visiems propaguojančias programas, sudaryti sąlygas sportininkams siekti meistriškumo rezultatų.

18.Uždaviniai:

18.1.Skatinti sporto visiems ir švietėjiškų projektų, skirtų rajono bendruomenei, pasiūlą.

18.2. Didinti neformalaus vaikų sportinio švietimo įvairovę bei stiprinti vaikų sportinį ugdymą, siekiant aukšto meistriškumo rezultatų.

18.3.Sudaryti sąlygas sporto klubų bei mėgėjų sportinei veiklai, skatinančiai gyventojus sportuoti ir sveikai gyventi, bei siekiant meistriškumo rezultatų.

19.Sportinės veiklos, kuri remiama savivaldybės biudžeto lėšomis, prioritetai yra šie:

19.1 Sporto visiems projektai.

19.2 Vaikų sportinis užimtumas ir vaikų sportinis ugdymas, papildantis formalųjį ugdymą, tose sporto šakose, kurių federacijos Lietuvoje yra oficialiai pripažintos.

19.3 Projektai tų organizacijų, kurios siekia savo šakoje aukštų meistriškumo rezultatų (Lietuvos čempionatai, nacionalinės ir atitinkamos sporto šakų lygos, sporto šakos tarptautiniai čempionatai).

19.4 Projektai, įgyvendinantys šios programos siūlomas priemones.

VIII. UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Eilės Nr. Priemonės Atsakingas Lėšos Terminai Rezultatas
1. Pabaigti Molėtų mieste baseino statybą

 

Savivaldybės administracija (SA)

 

Valstybės (VB), Savivaldybės (SB) 2024 m.

Atidarytas baseinas

2. Pertvarkyti pliažo tinklinio aikštelę (Turgaus gatvėje) į daugiafunkcinę, pritaikant ją paplūdimio rankiniui ir futbolui

SA

SB

2023 m. Įrengta 20x40 aikštelė
3. Įrengti mieste diskgolfo parką SA SB 2022 m. Įrengtas parkas
4. MKKSC komplektuoti mokinių plaukimo grupes MKKSC direktorius

 

SB Nuo 2024 m. Įsteigtas plaukimo trenerio etatas
5. Įrengti Kulionių k. nusileidimo nuo kalno slidėmis trasą ir laisvalaikio infrastruktūrą SA Privatus investuotojas 2024 m. Įrengtas laisvalaikio kompleksas
6. Atnaujinti sporto aikšteles SA SB Iki 2027 m. Atnaujintos 4 aikštelės
7. Pabaigti rengti pėsčiųjų takų infrastruktūrą apie miesto ežerėlius SA ES parama, SB 2029 m. Įrengti takai apie Molėtūno ež.
8. Aktyviam laisvalaikiui pritaikyti buvusį miesto stadioną SA ES, VB, SB 2030 m. Įrengtas laisvalaikio kompleksas
9. Plėtoti rajone pėsčiųjų ar dviračių trasų infrastruktūrą SA VB, SB Nuo 2021m Įrengtų trasų skaičius
11. Įrengti prie lankomiausių turistinių objektų dviračių stoteles SA VB, SB Iki 2030 m. Įrengtų stotelių skaičius
12. Įrengti Baltadvario piliavietės pažintinį taką SA VB, SB 2028 m. Įrengta infrastruktūra
13. Rekonstruoti Vilniaus g. užtvanką, sudarant sąlygas rekreacinėms pramogoms SA VB, SB Iki 2024 m. Rekonstruotas įrenginys
14. Pertvarkyti miesto sporto infrastruktūros valdymą, jos eksploataciją konkurso būdu perduodant privačiam rangovui Strateginioplanavimoir investicijų skyriaus vedėjas

-

Iki 2021 m. gruodžio Konkurso sąlygų parengimas
15 Parengti naują sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas SB Iki 2021 m. lapkričio mėn. Aprašo patvirtinimas
15.1. Įtvirtinti sporto projektų finansavimo tvarkoje 4 slenksčių principą: 1)organizacijos dalyvių saviraiška, 2) projektai bendruomenei arba įtraukiantys gyventojus, 3) projektai vaikams, 4) meistriškumo siekimo projektai; Parama skiriama ne mažiau kaip 2 slenksčių programoms Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas

 

SB

.Iki 2021 m. lapkričio mėn. Aprašo patvirtinimas
15.2. Sporto projektų finansavimo tvarkoje nustatyti, kad, skiriant savivaldybės paramą, prioritetas teikiamas tiems meistriškumo projektams, kur ne mažiau kaip 50 procentų dalyvių yra Molėtų rajonogyventojai. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas

 

-

Iki 2021 m. lapkričio mėn. Aprašo patvirtinimas
15.3. Įtvirtinti sporto projektų finansavimo tvarkoje prioritetą rajone registruotoms asociacijoms ir organizacijoms, išskyrus tas, kurių steigėja yra savivaldybė Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas

 

-

Iki 2021 m. lapkričio mėn. Aprašo patvirtinimas
16. Parengti rajono vaikų sportinio meistriškumo ugdymo modelį ir jo įgyvendinimo aprašą MKKSC direktorius SB Iki 2021 m. lapkričio mėn. Tvarkos aprašo parengimas
17. Įveiklinti miesto sporto objektus, juose organizuojant įvairią sportinę ir aktyvaus laisvalaikio veiklą MKKSC,

Klubai, Operatorius

VB, SB, Privačios lėšos Sistemingai Vidutinis metinis organizuotas visų objektų užimtumas ne mažiau 67 procentai, o atskiro objekto ne mažiau kaip 30 procentų per metus
18. Organizuoti sveikos gyvensenos renginius rajono gyventojams Savivaldybės gydytoja bendradarbiaujant su UVSB VB, SB Sistemingai Paskaitų skaičius mieste ir seniūnijose

Aktyvių laisvalaikio renginių skaičius mieste ir seniūnijose

Dalyvių skaičius mieste ir seniūnijose

19. Organizuoti įvairių sporto šakų mėgėjų rajono varžybas ir turnyrus MKKSC VB, SB

Kasmet

Sporto šakų skaičius;

Varžybų skaičius mieste ir seniūnijose;

Dalyvių skaičius mieste ir seniūnijose;

Žiūrovų skaičius mieste ir seniūnijose

20. Organizuoti sporto visiems akcijas ir projektus įvairiais metų laikais

MKKSC,

Klubai

VB, SB

Sistemingai

Projektų skaičius mieste ir seniūnijose;

Dalyvių skaičius mieste ir seniūnijose

21. Organizuoti asmeninių sporto šakų turnyrus ir varžybas MKKSC,

Klubai

SB, privačios lėšos Sistemingai Sporto šakų skaičius;

Turnyrų skaičius mieste ir seniūnijose;

Dalyvių skaičius mieste ir seniūnijose

22. Skatinti riedlentininkų, riedutininkų, dviračių, vandens ir žiemos sporto šakas, organizuoti renginius MKKSC, Klubai VB, SB Sistemingai Sporto šakų skaičius; Renginių skaičius;

Dalyvių skaičius

23. Populiarinti pliažo rankinį, pliažo futbolą, krepšinį 3x3, padelį, diskgolfą, organizuoti renginius MKKSC,

Klubai

VB, SB Sistemingai Renginių skaičius mieste ir seniūnijose;

Dalyvių skaičius; Sporto šakų skaičius

24. Parengti MKKSC sporto visiems 5 metų programą ir jos finansavimo tvarką MKKSC direktorius VB,SB Iki 2021 m. lapkričio mėn. Tvarkos aprašas

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

20.Programos įgyvendinimo stebėsenai ir koordinavimui savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė.

21.Programos kryptys integruojamos į Molėtų KKSC metinius veiklos planus ir vadovo veiklos užduotis, jos pagrindu organizuojamos sportinės veiklos programų konkursas.

22.Darbo grupė kasmet stebi šiuos programos įgyvendinimo rodiklius:

a) vaikų, dalyvaujančių MKKSC formalųjį švietimą papildančiose programose, skaičiaus pokytį;

b) vaikų, dalyvaujančių kitose fizinį aktyvumą skatinančiose neformalaus švietimo programose, skaičiaus pokytį;

c) suaugusiųjų, dalyvaujančių fizinio aktyvumo programose, skaičiaus pokytį;

d) sporto visiems renginių ir dalyvių skaičių;

e) sporto infrastruktūros objektų užimtumo per metus rodiklį;

f) aukšto meistriškumo rezultatų kaitą.

23.Metiniai programos įgyvendinimo rezultatai integruojami į savivaldybės metinę ataskaitą.Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-07 11:31:45