title

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

Leidimus prekiauti ir teikti paslaugas  Molėtų mieste ir rajono seniūnijų viešosiose vietose, patvirtintose Savivaldybės tarybos, išduoda Turto skyrius.

Prašymus priima Turto skyriaus specialistė Kristina Andreikėnienė, tel.: (8 383) 40 064, el. p. kristina.andreikeniene@moletai.lt arba Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė, tel. (8 383) 40059; el. paštas.: aldona.rusteikiene@moletai.lt

Norint gauti leidimą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą ;
 2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);
 4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų , norinčiųjų prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);
 5. mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta vietinė rinkliava, originalą;
 6. jeigu numatyta lengvata - dokumentą, pagal kurį gali būti taikoma lengvata.

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos įregistruotoms įmonėms bei asmenims , įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei teikti paslaugas viešosiose vietose. Paslauga teikiama Molėtų rajono savivaldybės seniūnijų viešosiose vietose ir Molėtų mieste, patvirtintose tarybos.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas, 2005-11-17 nr. X-405
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-10-05 įsakymas Nr. V-791 „dėl ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasa, sąrašo bei leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, 2005-12-22 Nr. IX-1007
 4. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1250
 5. Lietuvos respublikos maisto įstatymas, 2000-04-04 Nr. VIII-1608
 6. Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės
 7. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. B1-238 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo"

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys , norintys įsigyti leidimą, Turto skyriui pateikia :

1. nustatytos formos prašymą Leidimui gauti;

2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Valtybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);

4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų , norinčiųjų prekiauti ar teikti paslaugas , veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai( pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

5. mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito , kad sumokėta vietinė rinkliava , originalą;

6. jeigu numatyta lengvata - dokumentą , pagal kurį gali būti taikoma lengvata;

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specialistė Kristina Andreikėnienė, tel.: (8 383) 40 064 el.p. kristina.andreikeniene@moletai.lt 

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė, tel. (8 383) 40059; el. paštas.: aldona.rusteikiene@moletai.lt 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Nustatyti tokie vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas:

1.   Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti Molėtų mieste:

1.1. iš kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų:

1.1.1. vienai dienai – 5,0 Eur;

1.1.2. vienam mėnesiui – 100,0 Eur;

1.2. nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

1.2.1. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto – 4,0 Eur/dienai, 80,0 Eur/mėn.;

1.2.2. prekybos vietai nuo 6,1 iki 10,0 kv. m ploto – 5,0 Eur/dienai, 100,0 Eur/mėn.;

1.2.3. prekybos vietai nuo 10,1 kv. m ploto iki 30,0 kv. m ploto – 6,0 Eur/dienai, 120,0 Eur/mėn.,

1.2.4. prekybos vietai nuo 30,1 kv. m ploto iki 40,0 kv. m ploto – 10,0 Eur/dienai, 200,0 Eur/mėn.

2. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti seniūnijose nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, iš kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų:

2.1. vienai dienai – 3,0 Eur;

2.2. vienam mėnesiui – 70,0 Eur.

3. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti masinių renginių, švenčių, reklaminių akcijų, mugių, parodų metu Molėtų mieste:

3.1. nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

3.1.1. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama knygomis, rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais, suvenyrais, žaislais, ledais, – 6,0 Eur/dienai;

3.1.2. prekybos vietai iki 6,0 kv. m. ploto, kai prekiaujama kitomis prekėmis, negu nurodyta 3.1.1. punkte, ir kavos automobiliams – 25,0 Eur/dienai;

3.2. iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų – 30,0 Eur/dienai;

3.3. prekybos vietai iki 30,0 kv. m. ploto už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją iš laikinų lauko kavinių (laikina lauko kavinė – laikinas įrenginys lauke, skirtas viešojo maitinimo produkcijos realizavimui ir turintis lankytojams skirtas sėdimas vietas) – 150,0 Eur/dienai.

4. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti masinių renginių metu seniūnijose:

4.1. nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

4.1.1. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama knygomis, rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais, suvenyrais, žaislais, ledais, – 3,0 Eur/dienai;

4.1.2. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama kitomis prekėmis, negu nurodyta 4.1.1. punkte,  – 15,0 Eur/dienai;

4.2. iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų – 20,0 Eur/dienai;

4.3. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją iš laikinų lauko kavinių – 50,0 Eur/dienai.

5. Rinkliavos dydžiai už leidimą teikti paslaugas:

5.1. už nesudėtingus atrakcionus, poilsio, buities (piešimo, svėrimo, batų valymo, fotografavimo) ir pramogų paslaugas bei tam skirtų priemonių nuomą:

5.1.1. kai užimamas plotas iki 6,0 kv. m – 40,0 Eur/mėn.;

5.1.2. kai užimamas plotas nuo 6,1 kv. m iki 30,0 kv. m – 50,0 Eur/mėn.;

5.1.3. kai užimamas plotas nuo 30,1 kv. m iki 50,0 kv. m – 70,0 Eur/mėn.;

5.2. masinių renginių, švenčių, reklaminių akcijų, mugių, parodų metu:

5.2.1. kai užimamas plotas iki 10,0 kv. m – 25,0 Eur/dienai;

5.2.2. kai užimamas plotas nuo 10,1 kv. m iki 30,0 kv. m – 50,0 Eur/dienai;

5.3. už atrakcionų (laipynių) parko, sporto ir poilsio komplekso paslaugas – 100,0 Eur/mėn. už 1,0 ha užimamos teritorijos ploto (rinkliavos dydis, jeigu neskelbiamas konkursas). Konkreti rinkliavos suma paskaičiuojama pagal faktiškai užimamą teritorijos plotą.

Mokama vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą:

Molėtų rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188712799
Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris LT 684010045500080063
Įmokos kodas 534

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-07 15:17:14
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra