title

B78_26 Leidimai kirsti, persodinti, genėti saugotinus augalus

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr. B78-26

Molėtai

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimą saugotinų medžių, krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.
Leidimų išdavimo tvarka:
1. Dėl želdinių, esančių bendro naudojimo ne miško paskirties žemėje, kirtimo, genėjimo ir pertvarkymo, prašymai teikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijai arba Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurioje yra želdiniai ar želdynai.
2. Dėl želdinių, augančių ne miško paskirties nevalstybinėje žemėje, prašymai teikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijai arba Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje yra norimi iškirsti želdiniai.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2020-01-06 redakcija
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.
2. VĮ Registrų centro pažymėjimas arba nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo pažymėjimas nekilnojamo turto registre.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

_

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

 • Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas specialistas Kęsturis Grainys, 420 kab., tel. (8 383) 54 741, el.p. kestutis.grainys@moletai.lt
 • Alantos seniūnijos seniūnas Aidonas Užubalis, tel. (8 383) 58 180, el. p. alanta@moletai.lt
 • Balninkų seniūnijos seniūnė Virginija Pusvaškienė, tel. (8 383) 44 241 el.p. balninkai@moletai.lt
 • Čiulėnų seniūnijos seniūnė Danguolė Telksnienė, tel. (8 383) 44 118 el.p. ciulenai@moletai.lt
 • Dubingių seniūnijos seniūnas Kęstutis Kaminskas, tel. (8 383) 47 141 el.p. dubingiai@moletai.lt
 • Giedraičių seniūnijos seniūnas Vytautas Valansevičius, tel. (8 383) 55 141 el.p. giedraiciai@moletai.lt
 • Inturkės seniūnijos seniūnė Almutė Navickienė, tel. (8 383) 43 742 el.p. inturke@moletai.lt
 • Joniškio seniūnijos seniūnas Rimatas Verbaitis, tel. (8 383) 59 142 el.p. joniskis@moletai.lt
 • Luokesos seniūnijos seniūnė (laikinai - Videniškių seniūnė Genovaitė Mozūrienė, tel. (8 383) 43 697 el.p. videniskiai@moletai.lt
 • Mindūnų seniūnijos seniūnė Virginija Salapėtienė, tel. (8 383) 48 642 el.p. mindunai@moletai.lt
 • Suginčių seniūnijos seniūnė Nijolė Jauneikienė, tel. (8 383) 56 130 el.p. suginciai@moletai.lt
 • Videniškių seniūnijos seniūnė Genovaitė Mozūrienė, tel. (8 383) 43 697 el.p. videniskiai@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (išskyrus tuos atvejus, kai atliekama ekspertizė).

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos teikimo aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.moletai.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymą parašę asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka leidime gali būti įpareigojami atlyginti numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika ir vertės įkainiais.
Leidimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

 13.

 Paslaugos teikimo schemaPaskutinis atnaujinimas: 2020-03-04 11:21:02
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra