title

Modernizuojama gamtos ir technologinių mokslų aplinka mokyklose

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

2016 m. spalio 24 d. Molėtų rajono savivaldybė  ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (dabar Nacionalinė švietimo agentūra) pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, Molėtų savivaldybė yra šio projekto partneris.

Projekto metu Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija  aprūpinamos gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.

Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklų veiklos efektyvumą.

Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)
Projekto tikslas– didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys– modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 28 mėn. (2017 m. kovo mėn. – 2019 m. liepos mėn.)
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti).
  • Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis.
 
 
 
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal