title

Mokyklų tinklo pokyčiai - neišvengiami, turime jiems pasirengti ir kviečiame teikti siūlymus dėl projektų

Mūsų rajono mokyklų ir jas lankančių vaikų šeimų laukia nauji iššūkiai. 2021 metų pabaigoje Vyriausybė patikslino Mokyklų tinklo formavimo taisykles, žymiai sugriežtindama reikalavimus, kurių privalo laikytis savivaldybės ir mokyklos.

Iki šiol savivaldybė turėjo galimybę finansuoti tų klasių išlaikymą, kuriose trūko mokinių. 2021-2022 m. m. savivaldybė finansavo 10 nepilnai suformuotų klasių išlaikymą: Alantos gimnazijoje - III kl., Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje III ir IV kl., Molėtų progimnazijoje - 5 kl.,  Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriuje - 2-4 ir 7-8 jungtines kl., Suginčių pagrindinėje mokykloje - 7 kl., Kijėlių specialiajame ugdymo centre - 1,2 ir 4 jungtinę lavinamąją kl., 8 bei  10 lavinamąsias klases.

Jau vasario mėnesį Savivaldybės tarybos posėdyje turės būti patvirtintas „Molėtų  rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrasis planas". Tvirtindama šį planą, savivaldybė  negali savarankiškai priimti sprendimų, o turi įgyvendinti tai, kas yra įteisinta įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentuose. Kas juose nauja?

1. Nuo rugsėjo 1-osios nebelieka jungtinių klasių 5 - 10 klasių koncentre (šiuo metu 1 tokia jungtinė klasė yra Suginčių pagrindinėje mokykloje, 2 - Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriuje), leidžiama jungti tik 2 pradines klases, jei jose nėra 8 mokinių (iki šiol leista jungti ir daugiau kaip dvi klases). 

2. Mokyklos, kuriose nėra 61 ir daugiau mokinių, netenka atskiros įstaigos statuso, o gali būti tik didesnės mokyklos padaliniu (rajone tokia mokykla yra Suginčių pagrindinė, joje 2022 m. rugsėjį planuojami 57 mokiniai).

3. Taisyklių papildymuose aiškiai įtvirtinama, kad pradinėse atskirose ar jungtinėse klasėse ir 5 - 10 klasėse minimalus mokinių skaičius yra 8 ( pagrindinėje mokykloje tik vienoje klasėje gali būti mažiau mokinių, jei tą klasę finansuoja savivaldybė; savivaldybė 1 klasės finansavimui turi skirti apie 30 - 40 tūkstančių eurų per metus).

4. III - IV gimnazijų klasėse šiuo metu minimalus mokinių skaičius yra 12. Pamečiui šių klasių užpildomumas yra didinamas: nuo 2024 metų sausio 1 dienos III klasėje turi būti ne mažiau kaip 21 mokinys, o nuo 2026-ųjų - jau ne mažiau kaip 31 mokinys. Ministerija mažesnėms klasėms, nei numatyta Taisyklėse, neskirs finansavimo.

Savivaldybė, įvertindama kiekvienos mokyklos padėtį ir reikšmę, prognozuojamus mokinių srautus bei kintančią demografinę situaciją,  nesiūlo greitai priimti sprendimų dėl visų mokyklų ateities, jei mokinių skaičiai neatitinka keliamų reikalavimų, o siūlo atsargesnį ir palankesnį variantą. 

Projektai buvo pristatomi mokyklų, kuriose numatomi struktūriniai pertvarkymai, bendruomenėse, jie čia toliau bus svarstomi.

Kviečiame susipažinti su šiais projektais ir savo argumentuotus pasiūlymus teikti savivaldybei iki sausio 21 dienos adresu savivaldybe@moletai.lt  :

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2026 metų bendrasis planas

Mokyklų tinklo pertvarkos plano 1 priedas

Mokinių vežimo užtikrinimo planas

Keičiantis mokyklų tinklui, savivaldybė privalo užtikrinti reorganizuojamų mokyklų mokinių vežimą į artimiausias mokyklas. Tam prieš rugsėjį bus tikslinami mokinių srautai, bus išsiaiškinamas kiekvieno mokinio vykimo į mokyklą maršrutas, kad būtų galima sklandžiai užtikrinti mokinių atvykimą į mokyklas.

Žinoma, natūralus klausimas, ko siekia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,  griežtindama mokyklų tinklo reikalavimus. Pirmiausia - sudaryti visiems mokiniams sąlygas naudotis vienodomis galimybėmis ir sukurta infrastruktūra, užtikrinti valstybės skiriamų lėšų švietimui veiksmingą panaudojimą. Aišku, kad didesnėse mokyklose mokiniams pasiūlomos kur kas platesnės galimybės turėti turtingesnį ugdymo planą, neformalaus švietimo pasirinkimą ir kitokį aprūpinimą.

Visiškai suprantama, kad, pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausia su naujais iššūkiais susiduria šeimos: reikės prisitaikyti prie pakitusių mokyklos pasiekiamumo reikalavimų, teks integruotis į naujas bendruomenes ar patirti laikinų kitų nepatogumų. Mūsų mokyklų mokytojų bendruomenės yra jau išmokusios dirbti su visais mokiniais, yra geranoriškos ir pasiruošusios padėti kiekvienam naujam mokiniui. Tikime, kad bendromis pastangomis sukursime mūsų vaikams patogias mokymosi sąlygas ir džiaugsimės gerais jų rezultatais.

Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriusPaskutinis atnaujinimas: 2022-01-11 13:50:25