title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 3 posėdis
Posėdžio data 2017-04-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo (Nr. B68-78) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-uab-ute...
54_sprendimo-del-uab-uten...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
2 Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo (Nr. B68-101) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-uab-mol...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimo-del-uab-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
3 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (Nr. B68-99) 54_sprendimas-del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimo-del-uab-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (Nr. B68-79) 54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimas-del-uab-mol...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimo-del-uab-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo, valdybos nario atšaukimo ir valdybos nario rinkimo (Nr. B68-97) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-uab-mole...
54_sprendimas-del-uab-mol...
54_sprendimo-del-uab-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. B68-80) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-vsi-mol...
54_sprendimo-del-vsi-mole...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl pritarimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktoriaus 2016 m. ataskaitai (Nr. B68-81) 73_sprendimo-proj.-del-pr...
73_aiskinamasis-rastas-de...
73_ugniagesiu-tarnybos-di...
Danius Židonis

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2016 m. vadovo ataskaitai ir 2017 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-82) 43_ligonines-vadovo-atask...
43_ligonines-fin.-rinkiny...
43_sprendimas-_del-moletu...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminio sveikatos priežiūros centro 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2016 m. vadovo ataskaitai ir 2017 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-83) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas-_del-pspc-a...
43_pspc-fin.-rinkinys-201...
43_pspc-2016-vadovo.docx
Miglė Bareikytė

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2016 m. vadovo ataskaitai ir 2017 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-84) 43_gmp-vadovo-ataskaita-2...
43_gmp-finan.-rinkinys.pd...
43_sprendimas-_del-moletu...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2016 m. vadovo ataskaitai (Nr. B68-85) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas-_del-giedra...
43_istaigos-vadovo-ataska...
43_giedraiciai-fin.-rinki...
Miglė Bareikytė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. B68-86) 43_sprendimas_del-kintamu...
43_aiskinamasis-rastas_de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių nustatymo (Nr. B68-87) 43_aiskinamasis-rastas_va...
43_sprendimas_del-pastovi...
Miglė Bareikytė

Priimtas
14 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų nustatymo 2017 metams (Nr. B68-88) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas-_del-mokos-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
15 dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-89) 47_aiskinamas-rastas-del-...
47_sprendimo-projektas-de...
47_sprendimo-priedas-obje...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-103) 26_1-2017-m-biudzeto-pake...
26_aiskinamasis-rastas-20...
26_projekto-lyginamasis-v...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Priimtas
17 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2018 metams nustatymo (Nr. B68-90) 26_zemes-mokescio-tarifai...
26_zemes-mokescio-tarifu-...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Nepriimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (Nr. B68-91) 26_nekilnojamojo-turto-mo...
26_nekilnojamo-turto-tari...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo susitarimui su Ukrainos Respublikos Žitomiro srities Romanovo rajonu (Nr. B68-92) 140_2017_sutartis-moletai...
140_aiskinamasis-rastas-d...
140_tarybos-sprendimas-de...
Žaneta Saržickienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. B68-93) 36_del-socialiniu-paslaug...
36_aiskinamasis-rastas-de...
36_2017-m.-socialiniu-pas...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
21 Dėl sutikimo pratęsti asmens išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose 68381_21_Sprendimas del-sutikimo-pratesti-islaikyma 68382_21_aiskinamas-rastas-del-sutikimo-pratesti-islaikyma Rasa Karūžaitė

Priimtas
22 Teikimas dėl Pakrantės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Ažuožerių kaimo teritorijoje (Nr. B68-95) 23_sprendimas-del-azuozer...
23_priedas-del-azuozeriu-...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
23 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Melioratorių g. 11A-26, pardavimo (Nr. B68-96) 55_del-busto-moletu-m.mel...
55_aiskin.-r.-del-busto-m...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
24 Dėl pakeistų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-102) 36_del-mvsgn-nuostatu-pat...
36_aiskinamasis-rastas-de...
36_mvsgn-nuostatai.docx
Rasa Karūžaitė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-12 „Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ir panaikinti Molėtų rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas“ pakeitimo (Nr. B68-98) 23_sprendimas-del-gyvenam...
23_aiskinamasis-rastas-de...
Loreta Guobytė

Priimtas
26 Dėl įgaliojimų suteikimo skirti valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių vyresniuosius vykdytojus,vykdytojus ir administratorius (Nr. B68-100) 33_tarybos-sprendimas-del...
33_aiskinamasis-rastas-de...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
27 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-104) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
54_priedas-prie-sprendimo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-105) 54_sprendimas-del-panaudo...
54_priedas-prie-sprendimo...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-106) 54_sprendimas-del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_priedas-prie-sp.del-tu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti skatinti institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti darbuotojų gebėjimus" (Nr. B68-107) 142_tarybos-sprendimas-de...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
31 Dėl dalyvavimo Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje (Nr. B68-108) 142_tarybos-sprendimas-de...
142_142aiskinamasis-rasta...
Vaida Miltenienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos