title

Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano korektūra

Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo
Rekreacijos, turizmo, paveldo
Miškų ir NATURA 2000 išdėstymo
Gamtinis karkasas
 
 

 Ataskaitos

  1. 2008-2016 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (Direktoriaus įsakymas) (Ataskaita)