title

Nemokamas keleivių vežimas, naujos želdynų tvarkymo taisyklės, didinamas biudžetas ir kiti Savivaldybės tarybos sprendimai

 

Balandžio 28 - ąją Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta per trisdešimt sprendimų savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos, finansų, viešųjų paslaugų, turto valdymo, socialinės paramos klausimais.

Nemokamas keleivių vežimas

Nuo 2022 m. birželio 1 d. visi keleiviai Molėtų rajono reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, vykdomais uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko, bus vežami nemokamai (su 100 proc. nuolaida), o su nustatyta lengvata susijusios Molėtų autobusų parko išlaidos bus kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Tokį sprendimo projektą meras pasiūlė, atsižvelgiant į UAB Molėtų autobusų parko 2021 m. veiklos ataskaitoje nurodytas mažas pajamas už keleivių vežimą, įvertinus veiklos administravimo kaštus, siekiant keleiviams sukurti palankesnes sąlygas naudotis vietinio susisiekimo maršrutais.

Preliminarus lėšų poreikis metams - 307,0 tūkst. €, iš jų: mokinių pavėžėjimui - 67,0 tūkst. €, keleivių pervežimui - 20,0 tūkst. €, UAB Molėtų autobusų parkui 2022 m. planuojama subsidija - 220 tūkst. €.

Savivaldybės biudžeto pajamos padidintos 1,7 ml. €

Lietuvos automobilių kelių direkcijai paskirsčius Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams 2022 metais, Molėtų savivaldybei skirta 1683,1 tūkst. €.  

Už šias lėšas numatyta prižiūrėti, remontuoti, tvarkyti, profiliuoti greideriu, valyti žiemą 1248 km savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių Molėtų mieste ir seniūnijose, įgyvendinti saugaus eismo ir darnaus judumo priemones, rekonstruoti suirusias pralaidas, prižiūrėti kelio ženklus, inventorizuoti vietinius kelius Mindūnų ir Joniškio seniūnijose. Planuojama Molėtų mieste pradėti tiesti naujas Žvyrakalnio, Akmenų, Klonio gatves, kapitališkai remontuoti Kementos g. Giedraičiuose, Molėtūno g. Molėtuose, užbaigti Videniškių - Žižmaukos kelią. Numatyta parengti Giedraičių miestelio Šilo g., Tujų skg., Suginčių seniūnijos kelio Šakiai-Karveliškis-Peleniai, Luokesos seniūnijos kelių  Gojus-Gervinė ir JaurosII-Bebrusai, Molėtų m. Parko, Meistrų, Slyvų gatvių projektus. Planuojama įrengti arba atnaujinti asfaltbetonio dangas Kalno g. Dapkūniškių k., Aukštaičių g. Kijėlių k., Žaliosios g.  Žiūrų k., Lakštingalų ir Bažnyčios g. Skudutiškio k., automobilių stovėjimo aikštelėje prie  Liepų g. 2  ir įvažiavime prie  Liepų g. 23, 25 Molėtų mieste. Seniūnijų keliuose numatyta suremontuoti 20 pralaidų.

Ankstesniuose posėdžiuose Taryba patvirtino tvarkos aprašą, kaip į Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą įtraukiami nauji keliai ir gatvės, sudarė Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę 2022-2024 metams, pagal kurią bus atliekami kelių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinių ir  einamųjų remontų darbai.

 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 11,5 tūkst. € bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti bei 13,2 tūkst. € mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui, 3 tūkst. € vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija savivaldybei skyrė 12,2 tūkst. € bendruomeninei veiklai. Šios lėšos pagal gyventojų skaičių bus paskirstytos seniūnijoms ir skelbiamas konkursas bendruomeninėms veikloms įgyvendinti

Naujos želdynų tvarkymo taisyklės

Savivaldybės taryba patvirtino naujas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Šiuo sprendimu užbaigtas tvirtinti naujų savivaldybės dokumentų paketas, pasikeitus Lietuvoje želdynų ir želdinių apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.  Ankstesniuose posėdžiuose buvo sudaryta nauja Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija, lėšų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, veisimui, inventorizavimui, būklės ekspertizėms atlikti skyrimo tvarkos aprašas ir Molėtų rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas.

 Šiame posėdyje taip pat patvirtintas rajono 2022 metų socialinių paslaugų planas,  savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų metinės ataskaitos, apsvarstyti kiti klausimai.Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-28 13:16:26