title

Nuo gegužės 1 prekiauti elektroninėmis cigaretėmis galima tik turint licenciją

 

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauji Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais numatyta licencijuoti mažmeninę ir didmeninę prekybą elektroninėmis cigaretėmis, jų pildyklėmis ir žoliniais rūkomaisiais gaminiais. 

Yra nustatytos naujos licencijos rūšys:

  • licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
  • licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 261 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438971/ZlINUkgQdc?jfwid=-wyyvjpk86).

Ūkio subjektai galės pateikti paraiškas ar pranešimus gauti licencijas anksčiau nei 2021 m. gegužės 1 d.:

  • norintys gauti licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, pranešimus dėl licencijos gavimo, turės pateikti savivaldybei. 
    Šios licencijos bus išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams;
  • fiziniams asmenims licencijos neišduodamos.

Taip pat Departamentas parengė rekomendacijas ūkio subjektams, gaminantiems ar vykdantiems prekybą su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Su rekomendacijomis galite susipažinti čia

Molėtų rajono savivaldybės administracijoje reikia kreiptis į  Yurto skyrių: vanda.aleksiejuniene@moletai.lt arba tel. 8 611 14612.

Norint prekiauti nuo 2021 m. gegužės 1 d. elektroninėmis cigaretėmis, jų pildyklėmis ir žoliniais rūkomaisiais gaminiais turite pateikti Pranešimą ir sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybinės rinkliavos mokestį už licencijos išdavimą - 190 Eur, įmokos kodas 52462. Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-30 13:36:36