title

Kalnų slidinėjimo keltuvo nuoma

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu kalnų slidinėjimo pakėlėją

Adresas

  Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k.

Nuomojamas turtas

  Kalnų slidinėjimo pakėlėjas

Pradinė nuomos kaina per mėnesį

  0,40 Eur

Trumpa turto charakteristika

Kalnų slidinėjimo pakėlėjas, Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k.

Turto paskirtis pagal veiklos pobūdį

Slidinėjimo veiklai

Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Turto apžiūros laikas

2021-05-12 nuo 9.00 -16.00 val.

2021-05-13 nuo 9.00- 16.00 val.

Dalyvių registravimas

2021-05-19 nuo 9.00-16.00 val.

2021-03-20 nuo 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, mob. 8 611 14612

Konkurso dalyviai palieka nuomos konkurso dokumentus adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, I aukšte dokumentams skirtoje dėžėje 2021-05-19 nuo 9.00-16.00 val. ir 2021-05-20 nuo 9.00-16.00 val. Atsakinga - konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti (8 383)  40058, 8 611 14612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir  nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

  1. siūloma konkreti nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursas Kalnų slidinėjimo pakėlėjo adresu: Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k. įvyks 2021 m. gegužės 21 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu

Konkurso sąlygos

Paraiškos forma

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-07 14:18:32