title

Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

Molėtų rajono teritorijos bendrasis planas (korektūra)

Molėtų miesto bendrojo plano keitimas

Molėtų miesto teritorijos kompleksinio zonavimo schema 

Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų detaliojo plano keitimas

Dubingių miestelio bendrasis planas

Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas

Molėtų miesto J. Janonio kvartalo detalusis planas

Mindūnų kaimo detalusis planas

Mindūnų seniūnijos Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas 

Suginčių kaimo teritorijos detalusis planas

Specialusis vandentvarkos plėtros planas

Viešųjų kelių schema

Molėtų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema 

Teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje specialusis planas

Detalusis planas „Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra“

Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas

Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialusis planas

Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų rekonstravimo projektas

Rengiamų (parengtų) detaliųjų, specialiųjų, žemėtvarkos planų rengėjų skelbimai

Projektinių pasiūlymų viešinimas Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-22 11:39:26