title

B78_47 Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAŽYMOS APIE DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B78-47

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga apima :
Molėtų mieste gyvenamąją vietą deklaravusio asmens prašymu deklaravimo įstaiga (Molėtų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius) išduoda dokumentą, patvirtinantį asmens deklaruotą gyvenamąją vietą-nustatytos formos pažymą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas 1998-07-02 Nr. VIII- 840
2. Lietuvos Respublikos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas 2000-03-30 Nr. VIII- 1602
3. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. (29)4 R-1 8;
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr .I-5 33;
5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 I-1374;
6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII- 1234;
|7. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas 1992-01-23 Nr .I-2237
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
4. Globą ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Naudotis gyventojų registro duomenų baze.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el.paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el.paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams- per 3 darbo dienas
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  Teikiama E Paslauga >>>
12. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų: 2
B78_47 Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
2019-07-22 09:05
Papildėme paslaugos aprašą nuoroda "Teikiama E Paslauga". Ji veda į E-paslaugų portalą, kuriame nuotoliniu būdu galite užsakyti pažymą.
2019-07-19 10:59
laba diena,norėčiau gauti pažymą apie deklaruota gyvenama vieta . norėčiau gauti internetu. kur turečiau nusiusti savo patvirtinančius dokumentus?
ačiū