title

B78_49 GYvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAŽYMŲ APIE ĮTRAUKIMĄ Į GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITĄ PRIE MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr. B78-49

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Molėtų rajono savivaldybės išdavimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga apima :
Asmens, įtraukto į Molėtų rajono savivaldybės ( Molėtų miesto ) gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymu deklaravimo įstaiga (Molėtų rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius) išduoda pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas 1998-07-02 Nr. VIII- 840;
2. Lietuvos Respublikos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas 2000-03-30 Nr. VIII- 1602;
3. Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklės, patvirtintos gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. (29)4 R-52
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I- 533;
5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 I-1374;
6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII- 1234;
7. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas 1992-01-23 Nr .I-2237
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Naudotis gyventojų registro duomenų baze.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el.paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el.paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams- per 3 darbo dienas
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos(GVDIS) naudotojas
12. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra