title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2022 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-01-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. B68-1) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_moletu-rajono-savivald...
29_mero-teikimas-savivald...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022-2024 metams patvirtinimo (Nr. B68-2) 149_sprendimas-del-strate...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_svp_projektas.docx
149_svp_priedas_projektas...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-3) 31_ts-del-bibliotekos-pas...
31_ts-priedas.docx
31_aiskinamasis-rastas.do...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. B1-164 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. B68-4) 34_del-mokiniu-vezimo-003...
34_aiskinamasis-rastas-de...
34_lyginamasis-variantas....
34_antikorupcinio-vertini...
Natalija Ališauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-241 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-5) 32_sprendimas-del-2020_09...
32_aiskinamasis-del-2020_...
32_apraso-lyginamasis-var...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-6) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų progimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-7) 54_sprendimas_del-autobus...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-8) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_1-priedas.docx
50_2-priedas.docx
50_3-priedas.docx
50_4-priedas.docx
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės įstaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-9) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-10) 54_sprendimas_-del-turto-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų progimnazijai valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-12) 54_sprendimas_del-turto-s...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-13) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-14) 50_sprendimas_del-nekilno...
50_aiskinamasisi-rastas_d...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-15) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ežero, Ievų ir Klevų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Rapėjų kaimo teritorijoje (Nr. B68-16) 82_2.-sprendimas-del-rape...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_rapeju-k.-ezero-ievu-i...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Gėlių gatvės, esančios Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Balninkų miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-17) 82_2.-sprendimas-del-baln...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_balninku-mstl.-geliu-g...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos