title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 8-asis 2022 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-06-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-144) 149_sprendimas-del-svp-ke...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_keitimas-statybos-sk....
149_keitimas-kulturos-sk....
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-145) 149_sprendimas-del-bendra...
149_aiskinamasis-del-bend...
149_pasiulymas.pdf
149_sutartis.pdf
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-146) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_palyginamasis-variant...
147_antikorupcinio-vertin...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2022 metams nustatymo (Nr. B68-147) 147_sprendimas-del-neapmo...
147_aiskinamasis-r.-del-n...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-11 " Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-148) 71_ts-projektas-del-saarp...
71_aiskinamasis-rastas-de...
71_lyginamasis-variantas-...
Inga Jurčenko

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės dailės ir fotografijos premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-149) 31_sprendimas_del-dailes-...
31_sprendimo-priedas.-del...
31_aiskinamasis-rastas.-d...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybei skirtų 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų reikmėms, susijusioms su mokyklų tinklo stiprinimu, finansuoti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-150) 32_sprendimas.-del-lesu-t...
32_sprendimo-priedas-del-...
32_apraso-1-priedas-parai...
32_apraso-2-priedas-atask...
32_aiskinamasis-rastas.-d...
32_antikorupcinio-vertini...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-5 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-151) 32_sprendimas_del-2021-m....
32_aiskinamasis-rastas.-d...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-152) 43_sprendimas-del-moletu-...
43_sprendimo-priedas-del-...
43_antikorupcinio-vertini...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. B68-153) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. B1-212 „Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos“ pakeitimo (Nr. B68-154) 50_sprendimas_del-sprendi...
50_aiskinamasis-rastas-de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-155) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-156) 54_sprendimas_del-bustu-n...
54_sprendimo-priedas_bust...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl siūlymo suteikti kurortinės teritorijos statusą Molėtų miestui su apylinkėmis (Nr. B68-157) 156_sprendimas-del-kurort...
156_aiskinamasis-rastas-d...
Dovilė Sabalinkė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška