title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2021-06-21
14:43:46
B1-218 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus ir statinį Molėtų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 294422720200723b1-218.doc...
2944332944282021062114403...
2021-06-01
17:00:00
B1-160 Dėl Pušyno ir Spiečiūnų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Spiečiūnų kaimo teritorijoje 7_2021_05_27_b1-160..docx
7_2021_05_27_b1-160_pried...
29096120210601103110.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-159 Dėl Vilniaus gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Luokesos kaimo teritorijoje geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2021_05_27_b1-159.docx
7_2021_05_27_b1-159-pried...
29096020210601102932.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-158 Dėl Nendrių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Simančių kaimo teritorijoje 7_2021_05_27_b1-158.docx
7_2021_05_27_b1-158_pried...
29095920210601102816.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-157 Dėl Pakrantės ir Pievų gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo teritorijoje 7_2021_05_27_b1-157.docx
7_2021_05_27_b1-157-pried...
29095620210601102623.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-156 Dėl Pakalnės ir Šilo gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Zamokėlių kaimo teritorijoje 7_2021_05_27_b1-156.docx
7_2021_05_27_b1-156-pried...
29095220210601102450.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-155 Dėl Girsteitiškio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Migiškių kaimo teritorijoje 7_2021_05_27_b1-155..docx
7_2021_05_27_b1-155-pried...
29095020210601102320.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-154 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų švara“ pagal turto patikėjimo sutartį 7_2021_05_27_b1-154.docx
29094820210601102205.adoc
2021-06-01
17:00:00
B1-153 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise 7_2021_05_27_b1-153.docx
29094420210601102022.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-152 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl materialaus turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo 7_2021_05_27_b1-152.docx
29085620210531222450.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-151 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2021_05_27_b1-151.docx
29085520210531222327.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-150 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 7_2021_05_27_b1-150.docx
7_2021_05_27_b1-150-objek...
29085420210531222145.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-149 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-289 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo 7_2021_05_27_b1-149.docx
29085320210531221918.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-148 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 m. veiklos ataskaitai 7_2021_05_27_b1-148.docx
7_2021_05_27_b1-148_finan...
7_2021_05_27_b1-148_atask...
29085220210531221721.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-147 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2021 metams nustatymo 7_2021_05_27_b1-147.docx
29085120210531221542.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-146 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_05_27_b1-146.docx
29085020210531221309.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-145 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo 7_2021_05_27_b1-145.docx
7_2021_05_27_b1-145_-nuos...
29084920210531221011.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-144 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 7_2021_05_27_b1-144.docx
7_2021_05_27_b1-144_-plan...
29084820210531220758.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-143 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo (mokinių) verslumo ugdymo programos patvirtinimo 7_2021_05_27_b1-143.docx
7_2021_05_27_b1-143-pried...
29084720210531220614.adoc
2021-05-31
17:00:00
B1-142 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_05_27_b1-142.docx
7_2021_05_27_b1-142-atask...
7_2021_05_27_b1-142-pried...
7_2021_05_27_b1-142-pried...
7_2021_05_27_b1-142-pried...
29084620210531220410.adoc