title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2022-05-03
17:00:00
B1-117 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-195 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 7_2022_04_28_b1-117.docx
35503320220503163110.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-116 Dėl Tiesioji gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų miesto teritorijoje 7_2022_04_28_b1-116.docx
7_2022_04_28_b1-116_pried...
35503220220503162938.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-115 Dėl Klonio gatvės,esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2022_04_28_b1-115..docx
7_2022_04_28_b1-115_pried...
35503120220503162803.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-114 Dėl Ąžuolų gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2022_04_28_b1-114..docx
7_2022_04_28_b1-114_pried...
35503020220503162637.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-113 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus valdyti patikėjimo teise 7_2022_04_28_b1-113.docx
35502920220503162546.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-112 Dėl bešeimininkio turto perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2022_04_28_b1-112.docx
35502820220503162446.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-111 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-95 „Dėl savivaldybės turto nurašymo ir likvidavimo“ pripažinimo netekusiu galios 7_2022_04_28_b1-111.docx
35502720220503162354.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-110 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2022_04_28_b1-110.docx
35502520220503162305.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2022_04_28_b1-109.docx
35502220220503162115.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-108 Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 7_2022_04_28_b1-108-.docx
7_2022_04_28_b1-108_pried...
35501920220503161541.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-107 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-190 „Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo 7_2022_04_28_b1-107.docx
35501020220503161037.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-106 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2022_04_28_b1-106.docx
35493220220503141858.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-105 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 7_2022_04_28_b1-105.docx
7_2022_04_28_b1-105_-plan...
35492720220503141637.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-104 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-71 „Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės dalyvavimui Žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje“ pakeitimo 7_2022_04_28_b1-104.docx
35492320220503141446.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-103 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-137 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo ir finansuotinų nevyriausybinių organizacijų veiklos sričių 2020-2022 metams nustatymo“ pakeitimo ir Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo 7_2022_04_28_b1-103.docx
35492020220503141300.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-102 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo 7_2022_04_28_b1-102_pried...
7_2022_04_28_b1-102.docx
35491620220503141040.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-101 Dėl Molėtų rajono savivaldybės iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimui ir atnaujinimui, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2022_04_28_b1-101.docx
7_2022_04_28_b1-101_pried...
35491220220503140850.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-100 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metais veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus .paskyrimo 7_2022_04_28_b1-100.docx
7_2022_04_28_b1-100_pried...
35489620220503140714.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-99 Dėl Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo 7_2022_04_28_b1-99.docx
7_2022_04_28_b1-99_prieda...
35489420220503140438.adoc
2022-05-03
17:00:00
B1-98 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2022 metams nustatymo 7_2022_04_28_b1-98.docx
35489320220503135823.adoc